Hà Nội công khai danh tính 500 doanh nghiệp nợ 322,8 tỷ đồng bảo hiểm xã hội Hà Nội công khai danh tính 500 doanh nghiệp nợ 322,8 tỷ đồng bảo hiểm xã hội
Thu Trang | 21/03/2018 10:02
500 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài từ 6 đến 24 tháng với tổng số tiền lên tới hơn 322,8 tỷ đồng.
1 2 3 4 5