Masan Resources đạt doanh thu kỷ lục, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% cho cổ đông Masan Resources đạt doanh thu kỷ lục, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% cho cổ đông
Hữu Tuấn | 20/04/2018 15:32
Ngày 20/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CTCP Tài Nguyên Masan (Masan Resources- Mã: MSR) đã quyết nghị đặt mục tiêu đạt doanh thu tối đa lên 8.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% cho cổ đông trong năm 2018.
1 2 3 4 5