Hotline: 0965 946 888
Bảo Việt lộ nước cờ oanh tạc thị trường bán lẻ Bảo Việt lộ nước cờ oanh tạc thị trường bán lẻ
Chí Tín | 27/10/2016 09:33
Mặc dù đã có hệ thống mạng lưới lớn nhất trong ngành, nhưng động thái “bung” liên tiếp các công ty con mới cho thấy, đại gia số 1 ngành bảo hiểm đang có tham vọng oanh tạc thị trường bán lẻ.
1 2 3 4 5