Ngành bảo hiểm đầu tư gần 187.000 tỷ đồng trong năm 2016 Ngành bảo hiểm đầu tư gần 187.000 tỷ đồng trong năm 2016
Chí Tín | 06/12/2016 21:07
Theo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, đến hết năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt con số 85.491 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2015).
1 2 3 4 5