CTCK MB (MBS)

Hoạt động kinh doanh của PPC và mảng điện nước đã ở điểm trũng của chu kỳ và sẽ được cải thiện từ cuối 2016 đóng góp tích cực vào hoạt động của REE.

Loại trừ mảng điện nước, các mảng khác của REE đã gần đạt kế hoạch kinh doanh năm chỉ sau 3 quý hoạt động.

Dự án tòa nhà Etown Central sẽ giúp mảng bất động sản tăng trưởng gần 30% từ năm 2018.

Hoạt động cơ điện dịch vụ công trình (REE M&E) tiếp tục giữ vị trí vượt trội trong ngành với giá trị lớn các hợp đồng được ký. Các dự án lớn vừa được ký kết sẽ đảm bảo công việc và doanh thu cho REE trong 3 năm tới.

Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm Reetech bắt đầu mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho REE.

Việc M&A VSH sẽ giúp tăng cường vị thế của REE trong ngành và thúc đẩy tăng trưởng.

Nhờ đạt kết quả kinh doanh bám sát kế hoạch: REE tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao. Các khoản đầu tư tài chính của REE hiện đang có hiệu quả chưa cao và có khả năng cải thiện mạnh trong tương lai.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của Công ty (REE) với mức định giá 30.000 đồng/CP, với tiềm năng tăng giá ~ 21.700 đồng/CP ngày 12/12/2016.

2. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BFC

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi cho rằng hoạt động bán hàng của BFC sẽ tích cực trở lại trong quý cuối năm, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ NPK năm nay của BFC đạt 620.000 tấn ( đạt 92% kế hoạch năm).

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2016 tăng trưởng lần lượt 1,6% và 13,5% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 6.200 tỷ đồng và 260 tỷ đồng, EPS năm 2016 đạt 4.548 đồng/cp.

Hiện tại, BFC đang giao dịch ở mức P/E là 6,72 lần, thấp hơn nhiều so với P/E thị trường (15,x lần). Với mức EPS như trên, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu tại vùng giá hiện tại.