Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội
Nhiệt Băng - 29/06/2022 14:35
 
Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại CDC Đà Nẵng.
Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi
Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "tham ô tài sản". Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Thanh tra TP. Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).

Về xây dựng giá gói thầu, CDC Đà Nẵng thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn để nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 11, Thông tư 58/2016/TT-BTC.

CDC Đà Nẵng thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng (bao giày, khẩu trang y tế) là không đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 8, Thông tư 14/2020/TT-BYT.

Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu, nhưng cao hơn giá mà Đoàn Thanh tra tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế đối với một số mặt hàng, như bộ trang phục chống dịch cấp độ 2, khẩu trang y tế 3 lớp , áo choàng y tế.

Sở Y tế Đà Nẵng có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm, tuy nhiên tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng có nhiều thiếu sót. Cụ thể là các thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc CDC Đà Nẵng là không đúng theo quy định.

Văn bản trình duyệt của CDC Đà Nẵng và báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đối với các gói thầu được căn cứ điểm a khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu để trình phê duyệt áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Theo Thanh tra TP. Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 37 và khoản 2, Điều 34, Luật Đấu thầu.

CDC Đà Nẵng còn có sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông tin mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo quy định.

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC Đà Nẵng cũng không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; bản chụp các hồ sơ, tài liệu, gồm hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu; không có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định

CDC Đà Nẵng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hành cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà đầu tư không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật Đấu thầu; thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện, CDC Đà Nẵng tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm Luật Đấu thầu. Theo giải trình của cơ quan này, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên họ đã mượn hàng để kịp sử dụng. Tuy nhiên, không có hồ sơ, tài chứng minh việc mượn, trả hàng. 

Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý đều hành của CDC Đà Nẵng (chỉ có văn bản giấy).

CDC Đà Nẵng thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị là 1.366.214.124 đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để thực hiện xét nghiệm COVID-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, Thanh tra thành phố đã chuyển đến Cơ quan điều tra Công an thành phố để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để tránh trường hợp hợp thức hóa đối với hồ sơ xây dựng giá gói thầu.

Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang.

Đối với Sở Y tế, Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm tại

Đối với CDC Đà Nẵng, Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm; chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước số tiền nêu trên, CDC Đà Nẵng thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời gửi báo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp, theo dõi.

Đối với Cơ quan điều tra Công an thành phố, Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đắk Lắk
Trưa 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành các lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư