Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 14:04:05
9 triệu cổ phiếu In tổng hợp Bình Dương lên sàn UPCoM
Chí Tín - 24/05/2019 16:39
 
Ngày 24/5/2019, Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương sẽ đưa 9 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 90 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Mã chứng khoán là IBD.
Doanh thu của In Tổng hợp Bình Dương đến chủ yếu từ , chủ yếu từ các hoạt động in tổng hợp và bao bì
Doanh thu của In Tổng hợp Bình Dương đến chủ yếu từ các hoạt động in tổng hợp và bao bì

Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé thành lập năm 1988, hoạt động trong lĩnh vực in ấn tổng hợp và bao bì theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp với số vốn điều lệ là 90 tỷ đồng.

Công ty có doanh số về in vé số và bao bì chiếm 70% doanh thu hằng năm. Công ty nằm trong nhóm 10 nhà in lớn, là đối tác chiến lược của Nhà xuất bản Giáo dục về in sách giáo khoa.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty đạt tổng doanh thu 99,8 tỷ đồng, chủ yếu từ các hoạt động in tổng hợp và bao bì. Giai đoạn từ 2015 -2017, tổng doanh thu IBD không có nhiều thay đổi.

Lợi nhuận sau thuế của IBD trong năm 2017 là gần 9.3 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2017, IBD có tổng tài sản gần 99 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn là 83.3 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản. Công ty không có nợ dài hạn và nợ vay tài chính, nợ ngắn hạn là 26.9 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh thu của công ty tăng 9% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận gộp giảm 18,7% so với mức 19,9 % năm 2017.

Công ty đầu tư phát triển công nghệ theo dây chuyền khép kín từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Công ty có thị trường mạnh ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ trong lĩnh vực in vé số và thị trường in bao bì.

 Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017

                                                                                           Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

2017

2018

Vốn chủ sở hữu

72

72

Doanh thu từ hoạt động

97,8

106,7

Lợi nhuận sau thuế

9,3

4,7

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

9,91

4,83

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

12,73

6,56

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

-

-

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

-

                                                           Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Chỉ tiêu

Năm 2019

Doanh thu (tỷ đồng)

120

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

8,4

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

7

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

9,33

Cổ tức (%)

6

                                             Nguồn: Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương

Những điểm mới về giao dịch trên UPCoM
Theo Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/5/2019) về sửa đổi bổ sung quy định cho thị trường UPCoM, nhiều điểm mới đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư