Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
BaF Việt Nam: 9 tháng đầu năm tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt
Duy Bắc - 31/10/2022 09:18
 
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu 1.919,65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng trong quý III/2022.

Trong quý III/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.919,65 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 258,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 199,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 143,54 tỷ đồng lên 215,59 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 149%, tương ứng tăng thêm 3,1 tỷ đồng lên 5,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 149,7%, tương ứng tăng thêm 26,22 tỷ đồng lên 43,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,46 tỷ đồng lên 14,28 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 1,18 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.889,15 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 286,24 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu của BAF trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu doanh thu của BAF trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu bán nông sản giảm 54,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4.632,4 tỷ đồng về 3.933,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 465,5 tỷ đồng lên 955,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam hoàn thành được 71,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2019 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 240,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 156,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 461,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 741,04 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2019 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm vượt 240,6 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2019 với giá trị âm 230,48 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 6,2% so với đầu năm, tương ứng giảm tới 338 tỷ đồng về 5.119,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.504,8 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.443,9 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 880,8 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 38,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 417,1 tỷ đồng lên 1.504,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 49,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.419,5 tỷ đồng về 1.443,9 tỷ đồng …

Phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Về phần nguồn vốn, tính tới 30/9/2022, phải trả người bán ngắn hạn bất ngờ giảm 43,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.646,1 tỷ đồng về 2.128,2 tỷ đồng và chiếm 41,6% tổng nguồn vốn.

Thêm nữa, một điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 454,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 741 tỷ đồng lên 904,1 tỷ đồng và chiếm tới 17,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 3% tổng nguồn vốn).

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, BaF Việt Nam đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh và đầu tư thâm hụt.

Trong cơ cấu nợ vay, bên cạnh tăng vay nợ từ ngân hàng, BaF Việt Nam đã bất ngờ ghi nhận dư nợ trái phiếu là 300 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận.

Theo tìm hiểu, ngày 23/8/2022, Công ty vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 1, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm và định kỳ trả lãi 6 tháng một lần. Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Ban lãnh đạo ồ ạt thoái vốn

Theo đó, ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa bán ra 2.075.400 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2% về còn 0,55% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 4/10 thông qua khớp lệnh thỏa thuận.

Ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc vừa bán ra 6.593.700 cổ phiếu BAF để giảm sở hữu từ 6,32% về còn 1,73% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/10 đến 11/10. Như vậy, sau giao dịch ông Ân không còn là cổ đông lớn tại Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Và bà Bùi Hương Giang, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc vừa bán ra 13.852.250 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 13,25% về 3,6% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/10 đến 18/10. Như vậy, sau giao dịch bà Giang không còn là cổ đông lớn tại BAF.

Ngược lại, Công ty cổ phần Siba Holdings, tổ chức liên quan ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 24.146.750 cổ phiếu BAF trong tổng đăng ký 24.615.150 cổ phiếu (còn lại 468.400 cổ phiếu đăng ký mà không mua) để nâng sở hữu từ 20,5% lên 37,32% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 3/10 đến 19/10.

Tạm dừng kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu

BaF Việt Nam bất ngờ thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

Lý do về việc tạm dừng kế hoạch phát hành, Nông nghiệp BaF Việt Nam cho biết ngày 16/9, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy một số nội dung đã nêu tại phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo quy định mới của Nghị định 65. Do đó, HĐQT đã nhất trí thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành điều chỉnh lại phương án cho phù hợp và nộp lại hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 15/8/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC).

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm kể từ ngày phát hành, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước và dự kiến phát hành trong quý III tới quý IV/2022. Mức lãi suất danh nghĩa dự kiến 5,25%/năm.

Điểm đáng lưu ý, nếu bên mua không chuyển đổi trái phiếu sẽ nhận thêm lãi suất bổ sung 5,25%/năm và lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu BAF đóng cửa giá tham chiếu 27.500 đồng/cổ phiếu.

Thêm một lãnh đạo bán ra 6,59 triệu cổ phiếu BAF khi cổ phiếu giảm 35,3%
Sau khi ông Lê Xuân Thọ bán ra hơn 2 triệu phiếu, ông Phan Ngọc Ân tiếp tục bán ra thêm 6,59 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF) và thu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư