Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 21:43:03
Bất ổn rình rập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Bảo Như - 04/02/2023 09:08
 
Nhiều khiếu nại, đơn từ liên quan đến công tác tổ chức, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự chậm được xử lý dứt điểm đang ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS South).
Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS South)
Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS South)

Liên tục bị nhắc nhở

Không phải ngẫu nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công văn số 13828/BGTVT-TTr về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động tại doanh nghiệp gửi Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên VMS South.

Theo đó, trong thời gian gần đây, Bộ GTVT đã nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh, vượt cấp, kéo dài có các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác cán bộ, đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản tại VMS South.

Mặc dù VMS South đã triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, xử lý, giải quyết các đơn thư, qua đó tạo sự minh bạch trong hoạt động của đơn vị, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, góp phần duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ GTVT đánh giá, một số nội dung thực hiện của VMS South còn chưa đáp ứng được kỳ vọng, chưa tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị; tình hình đơn thư, kiến nghị, phản ánh chưa được xử lý, giải quyết triệt để, vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đơn thư phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng công ty.

VMS South là một trong 2 tổng công ty cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông - Vận tải. Đây là đơn vị 100% vốn nhà nước có số vốn điều lệ 1.806,977 tỷ đồng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam vào năm 2011, có trụ sở tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

VMS South hiện có 10 phòng, ban, trạm nghiệp vụ, 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 5 công ty TNHH một thành viên, 2 công ty cổ phần vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ) và 2 công ty liên kết (công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ) đóng tại Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề tiềm ẩn gây mất đoàn kết nội bộ tại VMS South, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, các thông tin dư luận, tình hình đơn thư, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời định hướng, xử lý sớm những vấn đề tư tưởng phát sinh, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trong việc kiến nghị, phản ánh, giải quyết đơn thư.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu Hội đồng Thành viên VMS South tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và các quy định quản lý nội bộ khác, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Thành viên VMS South được giao khẩn trương kết luận các nội dung xác minh theo đơn tố cáo và chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các vi phạm (nếu có); đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên Tổng công ty trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc xác minh, xử lý kết quả xác minh các nội dung đơn tố cáo và các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh.

“Giao Kiểm soát viên VMS South tăng cường nắm bắt tình hình, đặc biệt những nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh, chủ động triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ GTVT kết quả thực hiện, biện pháp xử lý”, Công văn số 13828/BGTVT-TTr nêu rõ.

Đây là công văn nhắc nhở thứ hai của Bộ GTVT đối với VMS South trong vòng 6 tháng qua. Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT khi đó là ông Nguyễn Văn Thể cũng đã có Công văn số 5150 gửi Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên VMS South yêu cầu tập thể lãnh đạo Tổng công ty nghiêm túc tự rà soát công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua theo những nội dung phản ánh trong các đơn tố cáo nặc danh; rút kinh nghiệm do còn để xảy ra tình trạng đơn tố cáo nặc danh, vượt cấp, kéo dài.

“Vết đen” quá khứ

Theo thông tin của Báo Đầu tư, chỉ trong quý II/2022, Thanh tra Bộ GTVT đã 3 lần chuyển đơn thư tố cáo nặc danh đề nghị Hội đồng Thành viên VMS South xem xét giải quyết.

Các nội dung tố cáo bao gồm: các quy chế quản lý nội bộ về công tác cán bộ lỗi thời so với quy định của Nhà nước, của Bộ GTVT, nhưng chậm được sửa đổi; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định; bố trí con cháu, người thân không có chuyên môn, nghiệp vụ vào các vị trí quan trọng, trong đó có con trai của Tổng giám đốc; có một số vi phạm liên quan đến việc ký kết hợp đồng triển khai các dự án đầu tư…

Ngày 14/6/2022, Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-TCTBĐ ATHHMN thành lập tổ xác minh nội dung đơn tố cáo để kiểm tra, xác minh (Tổ công tác 566).

Đến ngày 12/10/2022, Tổ công tác 566 đã có Báo cáo Kết quả thực hiện rà soát, xác minh các nội dung trong đơn tố cáo. Tuy nhiên, Báo cáo của Tổ liên quan tới các nội dung tố cáo về công tác nhân sự và ban hành các quy chế quản lý nội bộ chưa đạt được sự thống nhất, vẫn còn có ý kiến khác nhau, nên chưa kết luận được.

Bên cạnh đó, có 2/5 thành viên Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên chuyên trách đã nhất trí đánh giá Tổng công ty còn chậm, chưa kịp thời ban hành, sửa đổi các quy định quản lý nội bộ về công tác cán bộ khi các quy định của pháp luật thay đổi (như Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Văn bản số 3820/BGTVT-TCCB ngày 4/5/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác cán bộ áp dụng và triển khai thực hiện của VMS South).

Cần phải nói thêm rằng, trong giai đoạn trước năm 2014, VMS South từng “dính vết” khá nghiêm trọng về công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ: nhiều người thân của Tổng giám đốc khi đó là ông Phạm Đình Vận đã được bổ nhiệm chưa đúng quy định.

Theo kết luận thanh tra của Bộ GTVT vào năm 2015, có tới 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với Tổng giám đốc VMS South được bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng tại doanh nghiệp. Cụ thể, có 8 người có quan hệ gia đình là chị ruột, cháu ruột, cậu ruột, em họ của Tổng giám đốc. Trong đó, có 5 người giữ các chức vụ là Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chánh văn phòng, Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch và 1 người giữ chức Phó trưởng phòng Kế toán Công ty; 3/8 người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc không có chức vụ.

Những người có quan hệ họ hàng gồm 7 người, là cháu rể, anh rể, cháu dâu, cháu vợ của Tổng giám đốc. Trong đó, 6 người giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng Kế toán Tổng công ty, Phó trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Công ty.

Không chỉ xuất hiện những khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại VMS South cũng xuất hiện có một số tồn tại, khiếm khuyết.

Trong Công văn số 633/TNHH-TH gửi Bộ GTVT vào cuối tháng 10/2022, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại VMS South trong năm 2021 có một số điểm chệch choạc cần phải nắn chỉnh.

Cụ thể, đối với việc quản lý tài sản cố định, trong năm 2021, Công ty mẹ VMS South nâng cấp, đưa vào sử dụng 5 trạm đèn biển với nguyên giá tài sản cố định ghi nhận tăng thêm là 14,81 tỷ đồng; đồng thời thay đổi tăng thêm thời gian trích khấu hao của các tài sản này từ 6 đến 10 năm. Với những thay đổi này, Công ty mẹ không tiến hành lập biên bản các căn cứ thay đổi thời gian trích khấu hao, trình Bộ Tài chính quyết định phê duyệt.

Tại Công văn số 633/TNHH-TH, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận việc Công ty mẹ và một số công ty con thuộc VMS South đang quản lý, sử dụng 41 khu đất với tổng diện tích 115.686 m2 làm trạm đèn, trạm luồng và đất văn phòng, nhưng chưa có hồ sơ pháp lý, chưa ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất hàng năm.

Nội dung này đã từng được Kiểm toán Nhà nước nêu và kiến nghị, nhưng đến nay VMS South vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Liên quan kết quả kinh doanh của VMS South trong năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đánh giá, Tổng công ty và 6 đơn vị thành viên được kiểm toán đã tổ chức quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả nhưng vẫn có 2/6 đơn vị có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng 0 là Công ty THNN MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII; Công ty THNN MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V.

Được biết, tại Công văn số 633/TNHH-TH, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo VMS South rà soát tình hình sử dụng đất đai; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai; sớm ban hành đơn giá ca máy, thiết bị thi công phù hợp theo quy định; hoạch toán đầy đủ, đúng các khoản chi phí; kê khai các khoản thuế với ngân sách nhà nước phù hợp với quy định hiện hành.

“VMS South  và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các kết luận, kiếm nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả về Kiểm toán Nhà nước khu vực III trước ngày 31/3/2023”, đại diện Kiểm toán Nhà nước yêu cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư