Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyển động thị trường
Thanh khoản giảm, bất động sản vùng ven vẫn còn cơ hội
Cơn sóng săn đất nền đang hạ nhiệt tại các thị trường vùng ven TP.HCM, khi sức mua giảm, nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng. Nhưng đó là khó khăn trước mắt, về lâu dài, thị trường vùng ven vẫn được đánh giá còn nhiều cơ hội tăng trưởng nhờ đòn bẩy hạ tầng.