Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyển động thị trường
Doanh nghiệp tính chuyện tăng giá nhà do thép phi mã
Trước tình hình giá thép tăng cao, các doanh nghiệp địa ốc đang tính đến việc tăng giá bán nhà ở. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập thấp.