Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2022, 17:45:59
Bình quân mỗi ngày trong năm 2021 Thế giới di động lãi ròng hơn 13 tỷ đồng
Hồng Phúc - 28/01/2022 19:18
 
Năm ngoái, Thế giới di động (HoSE: MWG) lãi ròng hơn 4.900 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày 13,4 tỷ đồng (cao hơn mức bình quân mỗi ngày trong năm 2020 khoảng 2,7 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 hợp nhất với doanh thu thuần 36.138 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2020. 

Lợi nhuận gộp quý này đạt 7.374 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời 20,4% (giảm 2,6% so với quý IV/2020).

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý cuối năm ngoái của Thế giới di động lần lượt tăng gần 54% và 14% so với cùng kỳ năm 2020 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15%. 

Công ty này báo lãi ròng quý IV/2021 đạt hơn 1.563 tỷ đồng, tăng hơn 621 tỷ đồng so với cùng kỳ và luỹ kế cả năm vượt 4.900 tỷ đồng.

.
Kết quả kinh doanh của Thế giới di động năm 2021 so với năm 2020 (Đvt: tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Thế giới di động ở mức hơn 62.980 tỷ đồng, tăng 16.950 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, gần 83% là tài sản ngắn hạn.

Nợ phải trả tăng 39%, lên hơn 42.600 tỷ đồng; trong đó, vay ngắn và dài hạn là 24.647 tỷ đồng (tăng gần 7.900 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đến cuối kỳ ở mức 12.674 tỷ đồng. Số lượng nhân viên của công ty này đến cuối năm 2021 có hơn 70.470 người, tăng trên 2.370 người.

.
Hàng tồn kho đến cuối năm 2021 của Thế giới di động so với đầu năm theo từng ngành hàng (Đvt: VNĐ)

Có 10 công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính kỳ này của Thế giới di động, trong đó hai công ty chưa hoạt động là Công ty TNHH Vui Vui và Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín.

Đến cuối năm, công ty này có hơn 1.960 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (tăng gần 20% so với đầu năm) cùng 2.337 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn dưới ba tháng (giảm 54%).

Trong tổng hơn 29.180 tỷ đồng hàng tồn kho đến cuối kỳ của Thế giới di động bao gồm khoản lớn nhất là hơn 15.680 tỷ đồng thiết bị điện tử và điện thoại di động, tăng gần 49% so với đầu năm (trong đó, hơn 9.910 tỷ đồng thiết bị điện tử).

Chủ tịch Thế giới di động bán một triệu cổ phiếu MWG
Vì nhu cầu tài chính cá nhân, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) đăng ký bán 1 triệu cổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư