Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2020, 22:14:15
Cần Thơ khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Huy Tự - 24/09/2020 16:23
 
Đảng bộ TP. Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 24/9/2020, Đảng bộ TP. Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2020), tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhận rõ thời cơ và thách thức, định ra phương hướng đến năm 2030, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2025; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 14 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và bầu Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ cho rằng, 5 năm vừa qua tuy có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, TP. Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (08 chỉ tiêu đạt và 05 chỉ tiêu vượt), trong đó kinh tế Thành phố tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng mục tiêu đề ra; môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. 

Đồng thời, TP. Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XIII (2015 - 2020) đề ra, từng khâu đột phá mang lại những kết quả thiết thực: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa cán bộ, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời huy động các nguồn lực được nhiều hơn để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông (đường bộ, sân bay, bến cảng), xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các khu đô thị mới và xây dựng nông thôn mới,... tạo diện mạo mới cho thành phố đô thị loại I ngày một khang trang, văn minh và hiện đại.

Để Cần Thơ phát triển là đô thị trung tâm hạt nhân, thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành, Đại hội cũng thảo luận sâu và nhất trí đề ra 03 nhiệm vụ đột phá cho TP. Cần Thơ nhiệm kỳ tới.

Một là đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Hai là huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistic; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Ba tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; từng bước  xây dựng TP. Cần Thơ văn minh, hiện đại (TP thông minh) và tăng trưởng xanh. 

Phát biểu định hướng thảo luận trong Đại hội, bà Nguyễn thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Tuy TP. Cần Thơ có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, nhất là định hình bước đầu trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, logistis, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của vùng và cả nước…nhưng nhìn chung kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, công nghiệp chuyển dịch chậm so với một số tỉnh trong vùng, dịch vụ - thương mại tuy có tăng trưởng khá nhưng chưa thật sự đột phá, chưa thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt và là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP. Cần Thơ cần phân tích, đánh giá lại các thời cơ, thách thức hiện nay và tương lai, tổ chức đánh giá những khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua, rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 59 về xây dựng TP. Cần Thơ đến 2030 tầm nhìn đến 2045 để tập trung mọi nguồn lực phát triển thành phố là đô thị hạt nhân, thành phố sinh thái, hiện đại, văn minh theo tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị vừa mới ban hành. Để trở thành đầu tàu động lực, kết nối vùng, Thành phố không nhất thiết phải đứng đầu vùng ĐBSCL trên tất cả các lĩnh vực, nhưng về tổng thể không thể chậm hơn các tỉnh trong vùng để phấn đấu trở thành đô thị hạt nhân trung tâm của vùng ĐBSCL, có trách nhiệm chủ động, đi đầu trong liên kết vùng ĐBSCL và kỳ vọng trở thành hình mẫu, dẫn dắt vùng về quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra đến ngày 25/9/2020.

Cần Thơ khẳng định vai trò đô thị hạt nhân của ĐBSCL
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Thành phố thực sự trở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư