Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 07 năm 2021, 22:00:17
Chuyển toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Bệnh viện Giao thông Vận tải về SCIC
Anh Minh - 24/07/2020 12:03
 
Khoảng 27.844.00 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ của Công ty CP Bệnh viện GTVT hiện do Bộ GTVT nắm giữ sẽ được chuyển về SCIC.
TIN LIÊN QUAN
Khu khám bệnh và điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện GTVT.
Khu khám bệnh và điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện GTVT.

Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ Giao thông vận tải sang SCIC như kiến nghị của Bộ GTVT và ý kiến thống nhất của tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp.

“Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT, SCIC và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ GTVT sang SCIC bảo đảm đúng quy định pháp luật, có phương hướng phát triển Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ chuyên gia bác sỹ chuyên nghiệp”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2020, Bộ GTVT cho biết là hiện bộ này đang khẩn trương xây dựng Đề án trình Thủ tướng chuyển giao các bệnh viện công lập trực thuộc về các địa phương, đồng thời giải thể Cục Y tế GTVT theo đúng tinh thần của  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Do không còn cơ quan tham mưu, giúp việc về y tế nên Bộ GTVT sẽ không tiếp tục thực hiện việc quản lý đối với các bệnh viện. Chính vì vậy, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp CPH từ các Bộ, ngành, địa phương sang SCIC, theo Bộ BGTVT là thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ nhằm tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

“SCIC với kinh nghiệm quản lý vốn, nhân sự tại các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước sẽ giúp xử lý các vấn đề tồn tại tại Bệnh viện GTVT thuận lợi hơn”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 (4/9/2019) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 (25/9/2019), vốn điều lệ của Bệnh viện GTVT đã tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,459 tỷ đồng do việc hạch toán giá trị Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện vào phần vốn Nhà nước. Điều này dẫn tới việc, cổ đông Nhà nước từ chỗ chỉ nắm 5.498.400 cổ phiếu, chiếm 32,73% vốn điều lệ nay tăng lên 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ. Số lượng cổ phần của các nhà đầu tư khác, bao gồm cả cổ đông chiến lược là Tập đoàn T&T dù vẫn giữ nguyên về số lượng tuyệt đối (11.301.600 cổ phần) nhưng tỷ lệ nắm giữ đã giảm từ 67,27% xuống còn 28,87%.

“Sống mòn” thương hiệu Bệnh viện Giao thông vận tải
Nguy cơ phôi phai thương hiệu khám chữa bệnh có uy tín tại Thủ đô ngày một rõ nét, nếu không sớm xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư

  • Xem tin tức game tại mgn.vn
  • Xem tin tức làm đẹp tại 2dep.vn
  • Cập nhật tin mới nhất hôm nay