Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 07:26:05
Cổ phiếu GTN Foods bị đưa vào diện kiểm soát
Chí Tín - 26/02/2020 19:02
 
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa cổ phiếu GTN của Công ty cổ phần GTN Foods vào diện kiểm soát.
GTN Foods đang có chiến lược đầu tư mạnh vùng nguyên liệu để phát triển  các sản phẩm sữa
GTN Foods đang có chiến lược đầu tư mạnh vùng nguyên liệu để phát triển  và phát triển đàn bò sữa

Thời điểm cổ phiếu bắt đầu bị đưa vào diện kiểm soát là từ ngày 3/3/2020. Lý do cổ phiếu bị kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến này 31/12/2018 (số điều chỉnh hồi tố) là -39,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -66,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất  năm 2019 là -208,7 tỷ đồng.

Mới đây, GTN Foods cũng vừa có thay đổi về cổ đông lớn khi Công ty cổ phần Invest Đại Tây Dương vừa bán bớt 2,6 triệu cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu từ 14% xuống còn 12,96%.

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị, theo đó các thành viên mới là bà Mai Kiều Liên, ông Lê Thành Liêm, ông Trịnh Quốc Dũng, ông Nghiêm Văn Thắng và ông Đỗ Lê Hùng. Phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị cũng đã họp và bầu bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên mới Hội đồng quản trị đều là các nhân sự cao cấp đến từ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Trong đó, bà Mai Kiều Liên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk; ông Lê Thành Liêm là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng; ông Trịnh Quốc Dũng là Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu. Trước khi tham gia Hội đồng quản trị tại GTN Foods, ông Trịnh Quốc Dũng đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty này từ tháng 12/2019.

Theo kế hoạch kinh doanh 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, GTN Foods đặt mục tiêu doanh thu thuần là 2.909 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng.

Trang mới của GTNFoods và Vilico
GTNFoods và Vilico là hai doanh nghiệp đầu tiên khởi động cho mùa ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi bản báo cáo tài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư