Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành có thể bị hủy niêm yết bắt buộc
Chí Tín - 18/09/2017 14:17
 
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cảnh báo cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.
Nếu không được ghi nhận khoản 84,6 tỷ lãi vay được miễn giảm thì Gỗ Trường Thành sẽ bị âm vốn chủ sở hữu và cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết
Nếu không được ghi nhận khoản 84,6 tỷ lãi vay được miễn giảm thì Gỗ Trường Thành sẽ bị âm vốn chủ sở hữu và cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết

Theo đó, khả năng cổ phiếu TTF có thể bị hủy niêm yết do Gỗ Trường Thành đã lỗ đến mức âm vốn chủ sở hữu.

Cụ thể,  theo báo cáo tài chính soát xét bán niên công ty mẹ và hợp nhất thì lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 là 891,2 triệu đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối tính đến 30/6/2017 là âm 1.416,2 tỷ đồng, chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty.

Tuy nhiên, kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về số lãi vay được miễn giảm (84,6 tỷ đồng), kiểm toán cho rằng việc ghi nhận khoản này vào tài khoản thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có.

Như vậy, nếu Gỗ Trường Thành không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm thì lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty sẽ phải giảm một số tiền tương ứng. Việc ghi nhận này sẽ khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty âm vượt vốn chủ sở hữu.

Căn cứ quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Tân Liên Phát đã "xả" hơn 36 triệu cổ phiếu Gỗ Trường Thành
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF -HOSE) thông báo đã bán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư