Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 09 năm 2021, 06:04:47
Coteccons lấy ý kiến việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến: 51,07% phủ quyết
Thanh Thủy - 16/06/2020 15:51
 
14 cổ đông sở hữu 51,07% số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành việc sửa đổi điều lệ cho phép họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết từ xa…
Cuộc biểu quyết trước thềm đại hội cho thấy sự đồng lòng của nhóm nhỏ 14 cổ đông
Cuộc biểu quyết trước thềm đại hội cho thấy sự đồng lòng của nhóm nhỏ 14 cổ đông

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ để cho phép công ty tổ chức đại hội trực tuyến, cổ đông có thể thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa. Hơn 300 trong tổng số 4.736 cổ đông, đang nắm giữ 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi lại ý kiến bằng văn bản. Trong đó, 14 cổ đông  sở hữu 51,07% số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành việc sửa đổi điều lệ này. Tờ trình trên do đó đã không được thông qua.

Ngoài ra, 225 phiếu đại diện cho 29,4% tổng số cổ phần đã biểu quyết tán thành, 8 phiếu giữ 0,02% vốn không có ý kiến. Còn lại 17,77% lượng cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong tay 4.422 cổ đông nhỏ lẻ không có phản hồi.

HĐQT công ty đã quyết định lấy ý kiến nội dung trên hồi đầu tháng 5, khi trước đó điều kiện dịch bệnh khiến toàn xã hội phải thực hiện lệnh giãn cách. Không riêng Coteccons, nhiều doanh nghiệp khác cũng bổ sung thêm điều khoản này vào Điều lệ công ty một mặt còn để bổ sung thêm các hình thức biểu quyết điện tử trong tương lai.

Với quyết định trên cuộc họp cổ đông thường niên của Coteccons năm 2020 sẽ tiến hành theo hình thức trực tiếp như mọi năm. Thời gian tổ chức dự kiến là vào ngày 30/6, do đó  chương trình họp cũng cần được công bố ngay thời gian tới.

Ngoài cuộc họp thường niên, cổ đông lớn Kustocem còn yêu cầu tổ chức cuộc họp Đại hội bất thường vào ngày 13/7/2020 để biểu quyết về việc thay đổi HĐQT hiện tại, bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons 

Hai bên liên tục phản pháo, đáp trả qua lại. Trong khi, Kustocem, sau đó còn là The8th và quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund (PXP VEEF) chỉ ra những vấn đề về quản trị cũng như những nghi vấn từ xung đột lợi ích, các giao dịch với bên liên quan. The 8th Pte Ltd, công ty có trụ sở tại Singapore nắm 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết Coteccons, đã yêu cầu bổ sung tờ trình bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT với ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Sỹ Công vào phiên họp thường niên 30/6. 

Đáp lại, ban lãnh đạo Coteccons nói “sẵn sàng chuyển giao vị trí”, đồng thời, đặt ra những nghi ngờ về việc quan hệ giữa nhóm Kustocem và The 8th Pte Ltd.

Lãnh đạo đương nhiệm của Coteccons cho rằng The 8th Pte Ltd mới được thành lập tháng 6/2019 và sau đó hai tháng đã chi số tiền lớn để sở hữu 8,25 triệu cổ phiếu nhưng không tiếp xúc với Hội đồng quản trị và ban điều hành để tìm hiểu về hoạt động cũng như chiến lược kinh doanh. Sau đó, cổ đông này đã gửi văn bản chất vấn Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty chỉ ít ngày từ thời điểm mua cổ phiếu.

Kết quả lần kiểm phiếu này cũng phần nào phản ánh sự đồng thuận một nhóm 14 cổ đông ra quyết định phủ quyết vừa rồi.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại được công bố, Kustocem là cổ đông lớn nhất đang sở hữu 18,02% vốn. Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công, doanh nghiệp thành lập năm 2014 với mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng do ông Trịnh Thanh Huy sáng lập góp vốn, nắm giữ 14,5% - đứng thứ hai trong các cổ đông về tỷ lệ sở hữu. The8TH PTE.LTD dù mới đầu tư nhưng hiện là cổ đông lớn thứ ba với 10,7% vốn nắm giữ. Ông Nguyễn Bá Dương cũng là cổ đông lớn của Coteccons nhưng tỷ lệ sở hữu cũng mới chỉ là 5,06%.

Xung đột Coteccons: Thêm một cổ đông dài hạn về "phe" Kusto và The8th
PXP - cổ đông dài hạn nắm giữ 1,16% cổ phần của Coteccons ủng hộ hành động của Kustocem và The8th liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư