Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 22:10:32
CPH, thoái vốn Nhà nước tại cảng Quy Nhơn có nhiều vi phạm và sai sót
Anh Minh - 18/09/2018 07:40
 
Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện CPH Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.
Hệ thống cầu cảng chuyên dụng mới của cảng Quy Nhơn được đầu tư trong giai đoạn hậu CPH
Hệ thống cầu cảng chuyên dụng mới của cảng Quy Nhơn được đầu tư trong giai đoạn hậu CPH

Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc CPH, thoái hết vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn đã thực hiện không đúng với Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -Vinalines giai đoạn 2012 - 2015 (đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ trình, Bộ Chính trị đã thông qua), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013, trong đó cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ khẳng định việc Bộ GTVT ban hành 2 văn bản về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty Cảng Quy Nhơn cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm Nghị định số 71/2013/NĐ - CP của Chính phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vi phạm Thông tư số 220/2013/TT - BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71.

Đây là lý do khiến Thanh tra Chính phủ kiến nghị 75,01% cổ phần mà Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải xử lý thu hồi về sở hữu Nhà nước; các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định, việc xây dựng, phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi CPH Cảng Quy Nhơn đã không được các đơn vị liên quan cụ thể điều kiện, tính chất ngành nghề kinh doanh cảng biển.  Bên cạnh đó, cam kết của Công ty Hợp Thành chỉ nêu hỗ trợ công ty cổ phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không cụ thể nội dung hỗ trợ theo quy định.

Việc mua bán cổ phần lần đầu khi CPH, Công ty Hợp Thành đã chậm thanh toán tiền mua cổ phần với số tiền trên 46,8 tỷ đồng, vi phạm thời hạn thanh toán nhưng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đã không xem xét, xử lý theo Hợp đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị  Thủ tướng Chính phủ xử lý về trách nhiệm đối với nhiều tổ chức, cá nhân. Theo đó, căn cứ kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT chủ trì kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ hồi đấu tháng 9/2018, Bộ GTVT cho biết là sau nhiều lần trao đổi Công ty Hợp Thành vẫn khẳng định là muốn tiếp tục vai trò nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ quyền chi phối để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của cảng Quy Nhơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp cảng Quy Nhơn được xác định có vai trò quan trọng cho mục đích an ninh – quốc phòng và vì lợi ích quốc gia, Hợp Thành sẵn sàng chuyển nhượng cổ phần để Nhà nước nắm quyền chi phối trên cơ sở quy định của pháp luật, lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp.

Bình Định mất kiểm soát với hoạt động của cảng Quy Nhơn sau cổ phần hóa
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, từ sau cổ phần hóa, cảng Quy Nhơn do tư nhân quản lý khiến Bình Định lúng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư