Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng hoàn thành 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ
Hoàng Anh - 19/10/2023 10:31
 
Thành phố Đà Nẵng hoàn thành được 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính được 2.230 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo trong quý III/2023.

Theo báo cáo, quý III/ 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã kiện toàn nhân sự thành viên Ban Chỉ đạo; thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ hàng tháng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các văn bản mới của Trung ương và thành phố. Trong đó có 6 văn bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố. Tổ chức thành công Tọa đàm với chủ đề “các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong tình hình hiện nay”.

Trên cơ sở đó, xây dựng và báo cáo Ban Nội chính Trung ương chuyên đề “Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay đã hoàn thành kết luận điều tra 6 vụ, truy tố 6 vụ, xét xử 4 vụ; đã tạm giữ, kê biên, thu hồi tài sản thiệt hại ước tính hơn 360 tỷ đồng.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Đến nay đã hoàn thành 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt 33%); thực hiện được 149/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (đạt gần 70%), kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230/ 2.361,5 tỷ đồng (đạt gần 95%).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch đã đề ra và đạt nhiều kết quả

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán của nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước. Đây là cách làm rất mới, quyết liệt, với sự vào cuộc của rất nhiều sở ngành, các cơ quan đơn vị.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu, thời gian đến, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác PCTNTC.

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các khó khăn, vướng mắc; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh việc theo dõi, đánh giá, đôn đốc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Nguồn cung đất nền ở Đà Nẵng giảm đáng kể
Trong quý III/2023, phân khúc đất nền tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận 3 dự án mở bán với nguồn cung chỉ khoảng 54 nền.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư