Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 20:33:03
Đại hội PJICO: Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới
Chí Tín - 18/04/2019 17:06
 
Ngày 18/4, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, PJICO, mã PGI đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
TIN LIÊN QUAN
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của PJICO giai đoạn 2014 – 2018 đạt 686 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế của PJICO giai đoạn 2014 – 2018 đạt 686 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội lần này là Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ (2014 – 2019) đã kết thúc. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Các thành viên mới trúng cử và Hội đồng quản trị là ông Trần Ngọc Năm (cổ đông Petrolimex đề cử), ông Đào Nam Hải (cổ đông Petrolimex đề cử), ông Phạm Thanh Hải (cổ đông Petrolimex đề cử), ông Kim Chang Soo (cổ đông do Samsung Fire Rmarine Insurance Co., đề cử), bà Nguyễn Minh Hường (cổ đông Vietcombank đề cử), ông Nguyễn Mạnh Linh (cổ đông Vinare đề cử) và bà Trịnh Thị Quỳnh Hương (thành viên độc lập).

Hội đồng quản trị mới cũng đã bầu ông Trần Ngọc Năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PJICO nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông PJICO đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu bảo hiểm gốc dự kiến đạt 2.965 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng 7% so với doanh thu bảo hiểm gốc năm 2018.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm dự kiến đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2018, doanh thu đầu tư dự kiến 227 tỷ đồng, bao gồm đầu tư tài chính và tiền gửi.

Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch 2019 là 183,8 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2018, cổ tức tối thiểu 12%.

Trước đó trong năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng nhận tái bảo hiểm và đầu tư năm 2018 đạt 3.329 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với 5 năm trước đó (năm 2013).

Phát biểu trước các cổ đông tại Đại hội, ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc PJICO cho biết, dự phòng nghiệp vụ và nguồn vốn chủ sở hữu tăng trưởng đã giúp năng lực tài chính của Công ty thêm vững mạnh. Đây là cơ sở quan trọng để PJICO triển khai thành công dự án xếp hạng tín nhiệm quốc tế với A.M.Best, và kết quả xếp hạng đã giúp gia tăng vị thế và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bảo hiểm.

Mức tăng trưởng bình quân năm của PJICO đạt 7%, được đánh giá là mức tăng trưởng hợp lý và bền vững so với thị trường.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giai đoạn 2014 – 2018 đạt 686 tỷ đồng, riêng năm 2018 đạt 175 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 và tăng trưởng 12,17% so với năm 2017.

Vốn góp bình quân giai đoạn này là 780 tỷ đồng, tăng 23% so với giai đoạn trước, nhờ PJICO  đã xúc tiến thành công thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Samsung Fire & Marine. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn góp cổ đông đảm bảo PJICO chi trả cổ tức bình quân 12%/năm.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ gốc và nhận tái dao động bình quân ở mức 2.700 tỷ đồng, luôn được trích lập bổ sung với mức tăng trưởng cao.

Năm 2018, số dư các quỹ dự phòng gốc và nhận tái bảo hiểm là 3.085 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2013. Theo đó, mức tăng trưởng bình quân dự phòng nghiệp vụ đạt khoảng 20% mỗi năm.

Quỹ dự phòng dao động lớn tại thời điểm 31/12/2018 là 283 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2013. Vốn chủ sở hữu của PJICO cũng tăng gần gấp đôi trong giai đoạn này, từ 824 tỷ đồng năm 2013 lên 1.490 tỷ đồng năm 2018.

Trong cơ cấu doanh thu, tỷ trọng doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, sức khỏe đang có chiều hướng gia tăng, tiệm cận mức 20% , bảo hiểm xe cơ giới giảm tỷ trọng xuống dưới 40%.

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư giai đoạn 2014 – 2018 đạt 857 tỷ đồng, trong đó năm 2018 đạt 230 tỷ đồng, không có các khoản nợ xấu trong hoạt động đầu tư. Toàn bộ diện tích cho thuê tại Tòa nhà 186 Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh đã cho thuê hết, doanh thu cho thuê trung bình hàng năm đạt khoảng 10 tỷ đồng, lợi suất đầu tư đạt khoảng 13 – 14%.

A.M. Best xếp hạng tín nhiệm quốc tế PJICO mức B +
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) vừa thông tin kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế đến khách hàng và nhà đầu tư. Theo đó, PJICO...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư