Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 06 năm 2021, 21:05:41
Điện Quang lãi giảm do đầu tư cổ phiếu
Chí Tín - 14/08/2020 13:55
 
Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) bị sụt giảm tới hơn 62% lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước.
Điện Quang là thương hiệu nổi tiếng về thiết bị chiếu sáng
Điện Quang là thương hiệu nổi tiếng về thiết bị chiếu sáng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là gần 4 tỷ đồng, giảm 81,94% so với kết quả hơn 22 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên là hơn 5,7 tỷ đồng, giảm 62,12% so với kết quả hơn 15,1 tỷ đồng mà Công ty đạt được trong nửa đầu năm 2019.

Điều đáng chú ý là một trong những nguyên nhân làm giảm lợi nhuận là chi phí hoạt động tài chính tăng cao do giá trị cổ phiếu tụt giảm, nên Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

Ngoài ra, sự đi xuống của lợi nhuận còn có nguyên nhân từ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Công ty cho biết các khoản chi phí này tăng do phải thực hiện phòng dịch Covid-19, phân bổ chi phí phần mềm cùng như đầu tư cho hoạt động đẩy mạnh sản phẩm công nghệ ra thị trường.

Điện Quang là công ty kinh doanh, sản xuất các loại thiết bị chiếu sáng. Vốn điều lệ là 343,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 908,3 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2020, Công ty có gần 151, 8 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn; 59,8 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 15,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nửa đầu năm 2020 Công ty cũng phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 50,9 tỷ đồng và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 3,1 tỷ đồng.

Điện Quang hoãn trả cổ tức năm 2019 để cân đối dòng tiền trước dịch bệnh
Khoản cổ tức dự kiến chi trả vào 9/4 tới sẽ được chuyển sang thanh toán vào cuối năm. Sự hỗ trợ và chia sẻ của cổ đông theo người đứng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư