EVNNPC đưa vào vận hành 14 Trạm biến áp 110kW trong tháng 10/2017
Tháng 10/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đóng điện, đưa vào vận hành 14 công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp…
Tổng công ty đã đóng điện, đưa vào vận hành 14 công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
EVNNPC đã đóng điện, đưa vào vận hành 14 công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 10/2017, Tổng công ty đã đóng điện, đưa vào vận hành 14 công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Một trong những dự án đó là đóng điện máy biến áp AT2 Trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên), nâng tổng công suất Trạm này từ 600 MVA lên 1.500 MVA.

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 265 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, NPMB quản lý, điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành.

Trong tháng 10/2017, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc với sản lượng điện thương phẩm tăng 11,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2017 ước đạt 5.051,78 Tr.kWh, tăng 11,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng điện thương phẩm ước đạt 47.566,26 Tr.kWh, tăng 12,36% so với cùng kỳ và đạt 82,44% kế hoạch năm 2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 63,43%, tăng trưởng 15,54%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 30,23% và tăng trưởng 5,91%.

Cũng theo báo cáo của EVNNPC, trong tháng 10/2017, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 135 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định.

Toàn Tổng công ty thực hiện nhắn 14,74 triệu lượt tin nhắn thông báo tới khách hàng, tăng 1,8 triệu lượt so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng toàn Tổng công ty ước thực hiện gửi 157,13 triệu lượt tin nhắn đến khách hàng sử dụng điện, tăng 33,97 triệu lượt so với cùng kỳ.

Kế hoạch trong tháng 11 năm 2017, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...