Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
Hà Nội: 100% chủ đầu tư phải cam kết khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy
Minh Thắng - 26/10/2022 11:12
 
Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cam kết xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian khắc phục tồn tại.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND (ngày 24/10) về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Kế hoạch nêu rõ 4 giai đoạn thực hiện nội dung trên. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2022), Thành phố sẽ tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá các nội dung không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp; phê duyệt danh mục cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết.

Song song với đó, tổ chức hội nghị mời các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết để họp bàn, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện; yêu cầu 100% chủ đầu tư cam kết xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện…

Giai đoạn 2 (năm 2023), Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, vận động, tuyên truyền, đôn đốc cơ sở thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đã cam kết. Bảo đảm ít nhất 30% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn Thành phố hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Các cơ sở có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khi xảy ra cháy có nguy cơ cao dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản phải hoàn thành việc khắc phục các tồn tại phòng cháy, chữa cháy trong năm 2023. 

Giai đoạn 3 (năm 2024), ít nhất 70% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn Thành phố hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Giai đoạn 4 (năm 2025), 100% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn Thành phố hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư