Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2021, 23:07:25
Hoa Sen: Lợi nhuận năm tài chính "vênh" 50 tỷ đồng so với số liệu ước tính
Chí Tín - 31/10/2020 09:28
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020).
Số liệu kinh doanh của Hoa Sen tại báo cáo tài chính mới công bố có một số thay đổi nhỏ so với số liệu ước tính đưa ra cách đây ít lâu
Số liệu kinh doanh của Hoa Sen tại báo cáo tài chính mới công bố đã có một số thay đổi nhỏ so với số liệu ước tính đưa ra cách đây ít lâu

Theo đó, doanh thu thuần của Công ty đạt xấp xỉ so với số liệu ước tính được công bố trước đó với giá trị khoảng 27.500 tỷ đồng tính cho cả năm tài chính.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính mới công bố nhỉnh hơn 50 tỷ ở cả quý IV và cả năm tài chính.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý IV trên báo cáo tài chính mới nhất là 450 tỷ đồng (số liệu ước tính trước đó là 400 tỷ); lợi nhuận sau thuế cả năm tài chính là 1.151 tỷ đồng (số liệu ước tính là 1.100 tỷ đồng).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV lớn gấp 5,4 lần so với cùng kỳ; lũy kế niên độ tài chính 2019-2020 lớn gấp 3,2 lần  so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV niên độ tài chính 2019-2020 tăng 456 tỷ đồng do lợi nhuận gộp tăng 696 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp; các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Chi phí bán hàng của Hoa Sen trong quý vừa qua ghi nhận tăng 361 tỷ đồng do trích trước các khoản lương thưởng của niên độ tài chính 2019 - 2020.

Ngoài ra, các hoạt động xuất khẩu tăng trưởng rất tốt trong quý vừa qua kéo theo chi phí xuất khẩu và chi phí vận chuyển cũng tăng so với quý 4 niên độ tài chính kỳ trước.

Công ty thép này cho biết đã thay đổi chiến lược kinh doanh, tập trung bán hàng vào các thị trường và mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác hệ thống chi nhánh và cửa hàng.

Cũng tại báo cáo tài chính mới công bố, vốn chủ sở hữu của Hoa Sen tăng từ 5.468,3 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 6.589 tỷ đồng thời điểm cuối năm tài chính.

Nợ phải trả giảm nhẹ từ 11.757,2 tỷ đồng đầu năm xuống còn 11.173 tỷ đồng vào cuối năm.

Xu hướng biến động như trên của vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tuy đã làm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm đã giảm bớt, nhưng nợ vẫn cao gấp khoảng 1,7 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cuối năm tài chính là 6.023,4 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 2.162,9 tỷ đồng.

Tính chung tổng dư nợ vay ngân hàng trong năm tài chính đã giảm 1.506 tỷ đồng, từ mức 9.692 tỷ đồng về mức 8.186 tỷ đồng.

Về tài sản, tài sản ngắn hạn có giá trị 9.025 tỷ đồng, tăng mạnh so với 7.356 tỷ đồng hồi đầu năm. Các nhóm tài sản tăng chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Tại ngày cuối năm tài chính, dự phòng các khoản phải thu khó đòi là 25,7 tỷ đồng, tăng so với đầu năm; nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho lại có diễn biến giảm xuống với giá trị hơn 45 tỷ đồng.

Hoa Sen: Sản lượng tiêu thụ quý IV tăng 46%
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa công bố ước sản lượng tiêu thụ quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (1/7/2020 - 30/9/2020).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư