Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
T.T - 23/08/2021 15:31
 
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa có công điện yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021.

Đối với kiểm soát chi ngân sách nhà nước, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Từ đó, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các cơ quan hệ thống Kho bạc Nhà nước lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước mà không rõ lý do. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ngành kho bạc phải tăng hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Từ đó, kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Đối với giải ngân vốn đầu tư nội ngành, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu các cơ quan Kho bạc Nhà nước trên cả nước khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định. Cùng đó, hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để phê duyệt trước 30/9/2021.

Công điện cũng nêu rõ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đâu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tạo điều kiện giải phóng lượng vốn đầu tư công hơn 70.000 tỷ đồng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ đã và đang có nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư