Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 23:41:36
Kiểm toán kết quả xác định giá trị GENCO 3 trước khi IPO
Như Chính - 29/09/2016 08:12
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3).
TIN LIÊN QUAN
GENCO 3 sẽ bị kiểm toán kết quả xác định giá trị trước khi IPO
GENCO 3 sẽ bị kiểm toán kết quả xác định giá trị trước khi IPO

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3.

Theo đó, để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, Phó Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Sắp trình phương án cổ phần hoá Genco 3
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xác định xong giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3), phục vụ cho việc cổ phần hoá trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư