Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 09:50:03
Lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025
Anh Minh - 05/08/2021 08:39
 
Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm chủ tịch.
Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Trị.
Vinaconex thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1381/QĐ – TTg về viêc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các Bộ: GTVT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Quyết định số 1381 nêu rõ, các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người, gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/8/2021.

Thủ tướng giao Bộ GTVT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Trước đó vào ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Tờ trình 7766/BGTVT – TTr gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Tờ trình số 7766, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư  Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Dự kiến phạm vi đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là 729 km, gồm 3 đoạn là Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị); Quảng Ngãi đến Nha Trang và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Bộ GTVT đề xuất chia Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Cụ thể, 9 dự án thành phần gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Vũng Áng (Hà Tĩnh); từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến Nha Trang (Khánh Hòa); từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 552 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP. Tổng mức đầu tư dự kiến của 9 dự án nói trên vào khoảng 114.088 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia khoảng 57.044 tỷ đồng (50%); phần còn lại sẽ do nhà đầu tư huy động.

Đối với 3 dự án thành phần từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) có chiều dài khoảng 177 km, Bộ GTVT đề xuất tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập. Các dự án này sẽ sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước với chi phí khoảng 4.584 tỷ đồng để tiến hành đồng thời công tác GPMB với 9 dự án PPP.

Qua khảo sát, đơn vị tư vấn cho biết, năng lực vận tải của Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và một số tuyến song hành khác qua Quảng Bình, Quảng Trị có thể đáp ứng nhu cầu vận tải đến khoảng năm 2028. Do vậy, đối với 3 đoạn: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 177 km) có thể thực hiện trước công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trong giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030.

Đối với 9 dự án PPP thành phần của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, Bộ GTVT đề xuất nhà nước sẽ góp khoảng 50% vốn đầu tư, mức giá dịch vụ khởi điểm là 1.700 đồng/xe tiêu chuẩn/km và sẽ tăng thêm 300 đồng/xe tiêu chuẩn/km sau mỗi 3 năm; thời gian thu phí hoàn vốn của 9 dự án sẽ dao động từ 17 đến 32 năm.

So với 3 dự án thành phần PPP trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 – 2020 (có thời gian hoàn vốn từ 16 - 18 năm), các dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025 có thời gian thu phí dài hơn (bình quân 24,8 năm, trong đó có 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thời
gian thu phí từ 31 - 32 năm). Tuy nhiên, các dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025 lại đang được Bộ GTVT kiến nghị được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định của Luật PPP.

Do đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là dự án quan trọng quốc gia, là tuyến huyết mạch có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia nên Bộ GTVT kiến nghị áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tiến hành chuẩn bị dự án từ năm 2021 – 2022; giải phóng mặt bằng, tái định cư: năm 2022 – 2023; trước khi đồng loạt thi công xây dựng để hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2025.
Theo Bộ GTVT, trong số 2.063 km nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau dài 2.063 km, tính đến tháng 7/2021, Bộ GTVT đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

Dù chưa thể đóng mạch toàn tuyến nhưng với 552 km dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông vẫn sẽ là mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho 31 tỉnh, thành phố dọc tuyến đường.

Cơ cấu nguồn vốn tại một số dự án PPP đầu tư xây dựng đường cao tốc

Cơ cấu nguồn vốn

3 dự án cao tốc tại Quảng Ninh

Diễn Châu – Bãi Vọt

Nha Trang – Cam Lâm

Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Vốn Nhà nước

24%

56%

54%

64%

Vốn Tư nhân

76%

44%

46%

36%

 

Danh mục các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Tên dự án

Chiều dài (km)

Quy mô

Sơ bộ tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Phương thức đầu tư

Thời gian hoàn vốn (năm)

Bãi Vọt – Hàm Nghi

36

4

7.403

PPP

25

Hàm Nghi – Vũng Áng

54

4

10.186

PPP

17

Vũng Áng – Bùng

58

4

1.130

Đầu tư phục vụ giải phóng mặt bằng

Bùng – Vạn Ninh

51

4

1.715

Đầu tư phục vụ giải phóng mặt bằng

Vạn Ninh – Cam Lộ

68

4

1.739

Đầu tư phục vụ giải phóng mặt bằng

Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

88

4

20.897

PPP

29

Hoài Nhơn – Quy Nhơn

69

4

12.543

PPP

25

Quy Nhơn – Chí Thạnh

62

4

12.298

PPP

21

Chí Thạnh – Vân Phong

51

4

10.601

PPP

22

Vân Phong – Nha Trang

83

4

12.906

PPP

21

Cần Thơ – Hậu Giang

37

4

9.769

PPP

32

Hậu Giang – Cà Mau

72

4

17.485

PPP

31

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư