Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Luật Doanh nghiệp loại bỏ rào cản môi trường kinh doanh
Mạnh Bôn - 27/03/2014 13:26
 
Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ loại bỏ các rào cản môi trường kinh doanh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục các quy định thiếu tính khả thi, làm tăng thêm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp. >>> >>> >>> >>>

Theo Nghị quyết 22/NQ-CP về chuyên đề xây dựng luật tháng 3/2014 vừa được Chính phủ ban hành, việc sửa đổi Luật doanh nghiệp nhằm loại bỏ các rào cản môi trường kinh doanh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục các quy định thiếu tính khả thi, làm tăng thêm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, bảo đảm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thông suốt, tạo thêm động lực cải cách, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

  Môi trường kinh doanh sẽ thuận lợi, minh bạch, thông suốt khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp.  
  Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được thảo luận, lấy ý kiến chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và các bộ ngành, địa phương  

Tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật được tổ chức vào ngày 20 và 21/3/2014, các thành viên Chính phủ thống nhất bổ sung một chương về doanh nghiệp nhà nước vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi nhằm làm rõ khái niệm, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước.

Việc bổ sung một chương về doanh nghiệp nhà nước vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi còn bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; có quy định việc thành lập và chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp xã hội; không yêu cầu ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ thống nhất với Ban soạn thảo sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, có tính cạnh tranh cao, thông thoáng, minh bạch và hiệu quả, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các thành viên Chính phủ thống nhất, sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng thu hẹp phạm vi dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần được quản lý, nhất là đối với đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước, theo hướng tiếp tục giữ quy định về cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài với thủ tục thuận lợi hơn.

Nếu được Quốc hội thông qua, Luật Đầu tư sửa đổi sẽ không có quy định về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Cũng theo Nghị quyết 22/NQ-CP, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội đổi tên Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thành Luật Đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, theo Nghị quyết 22/NQ-CP, được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhằm luật hóa một số quy định hiện hành của Chính phủ để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở giải quyết các vấn đề bất cập trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và quản lý có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

* Chuyên mục Góp ý Luật Doanh nghiệp sửa đổi tại Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn được thực hiện từ nay đến tháng 10/2014.

* Tòa soạn mong nhận được góp ý, đề xuất, kiến nghị của quý độc giả, các chuyên gia kinh tế, luật sư, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung của Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Nội dung góp ý sẽ được tổng hợp, chuyển tới Ban Soạn thảo.

* Nội dung góp ý vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected].

* Ban Biên tập Báo Đầu tư điện tử trân trọng mọi đóng góp, chia sẻ của quý độc giả.

5 vấn đề lớn trong sửa đổi Luật doanh nghiệp
Phần lớn những vấn đề cơ bản trong Luật Doanh nghiệp đã được đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia và các doanh nghiệp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư