Người tham gia có quyền yêu cầu doanh nghiệp đa cấp mua lại hàng hóa
Đó là nội dung được quy định trong Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện nói trên và hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia bán hàng nhưng không thấp hơn 90% số tiền người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận số hàng hóa đó. 

Bên cạnh đó, người tham gia còn được yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp chưa chi trả; yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2018. Nghị định này đã thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
H.Đ

Bình luận của bạn về bài viết...