Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 01:35:51
PV Power đạt lợi nhuận 1.624 tỷ đồng sau 9 tháng
Thế Hải - 03/10/2018 20:38
 
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) cho biết, 9 tháng 2018, Tổng công ty đạt doanh thu 24.972 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.624 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng.
9 tháng năm 2018, PV Power đạt đạt doanh thu 24.972 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.624 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng
9 tháng năm 2018, PV Power  đạt doanh thu 24.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.624 tỷ đồng.

9 tháng qua, tổng sản lượng điện PV Power sản xuất đạt 16.038 triệu kWh bằng 101% kế hoạch; doanh thu toàn Tổng công ty đạt 24.972 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.624 tỷ đồng bằng 113% kế hoạch; nọp ngân sách nhà nước ước đạt 1.018 tỷ đồng.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng 2018 của PV Power cho thấy, hầu hết các nhà máy điện của Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng 9 tháng đầu năm.

Công tác quản lý kỹ thuật, giám sát vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt, kịp thời xử lý khắc phục các bất thường/sự cố, giảm thiểu thời gian ngừng máy, đảm bảo duy trì độ khả dụng cao đối với các nhà máy điện..

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2018 đối với PV Power là hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty. Phiên IPO đã được diễn ra vào 31/1/2018.

PV Power đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành công ngày 26/6/2018, chuyển hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 1/7/2018, chính thức trở thành Công ty đại chúng ngày 31/8/2018 và hiện đang triển khai thủ tục chuyển sàn giao dịch HOSE.

Bên cạnh việc hoàn thành công tác cổ phấn hóa, PV Power đã hoàn thành chuyển đổi chủ đầu tư các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 từ Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam về PV Power. Tập đoàn đã thông qua nội dung Pre-FS; Ngày 28/9/2018, PVPower đã trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư (Pre-FS) của dự án Nhơn Trạch 3 và 4.

Trong quý còn lại của năm 2018, trên cơ sở tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, PV Power phấn đấu hoàn thành sản lượng điện vượt mức 5.614,53 Tr.kWh. Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác trung tu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, tiểu tu nhà máy điện Cà Mau 1, sửa chữa các bất thường turbine hơi của ST18 và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống DCS của nhà máy Nhơn Trạch 1 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện trong năm 2019.

PV Power tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được duyệt, tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power.

Ngoài ra, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm là việc PV Power tiếp tục tìm kiếm, làm việc với các nhà tài trợ vốn, tổ chức tín dụng có cơ chế tài trợ vốn phù hợp, đảm bảo dự án có khả thi cao và hiệu quả cho các dự án điện khí Nhơn Trạch 3, 4.

PVN sẽ bàn giao Dự án KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp vào ngày 1/10
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính liên quan với Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và nhận lại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư