Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 09:59:25
“Sờ gáy” hơn 50 thửa đất Công ty Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng
Nhiệt Băng - 03/03/2022 21:24
 
Hơn 50 thửa đất tại Dự án Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng của Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành bị chuyển nhượng khi chưa xây thô theo quy định.
Vấn nạn phân lô, bán nền, hiến đất làm đường diễn ra phức tạp ở Thành phố Bảo Lộc và cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.
Vấn nạn phân lô, bán nền, hiến đất làm đường diễn ra phức tạp ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Bảo Lộc cung cấp thông tin, tài liệu Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc.

Theo hồ sơ phóng viên Báo Đầu tư thu thập được, ngày 7/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 95/BC-KHĐT về kết quả rà soát Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc do Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư.

Trong đó, có nêu: “Về các lô đất xây nhà thô (hoàn thiện phần thô trước kinh doanh): Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng 54 lô đất, gồm 16 lô (từ số 1 đến số 16 khu A1), 20 lô (từ lô số 76 đến lô 95 khu A3), 16 lô (từ lô 124 đến 149 khu A4), 1 lô khu A3, 1 lô Khu A6 mà theo quy định phải hoàn thành xây thô mới được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây thô theo quy hoạch được duyệt là chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản và đến nay Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành vẫn chưa hoàn thành xây dựng nhà thô 54 lô đất”.

Về khu thương mại dịch vụ, theo báo cáo trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thì “Công ty đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Ngọc Lân (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Bảo Lộc xác nhận biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013). Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 45, Luật Đầu tư năm 2014”.

Từ những cơ sở trên, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Bảo Lộc báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan đến hơn 50 thửa đất mà Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp văn bản chủ trương nào cho phép được chuyển quyền sử dụng đất hơn 50 thửa đất nêu trên.

Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì căn cứ quy định nào mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Bảo Lộc xác nhận chỉnh lý biến động tên chủ sử dụng đất trên trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận”.

Trước đó, ngày 3/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Giấy mời số 299 về việc rà soát Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc của Công ty cổ phần Bất Động Sản Mãi Thành theo Kết luận Thanh tra Chính phủ (lần 4).

Tại Giấy mời này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc theo yêu cầu tại Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ và đã tổ chức 3 buổi làm việc.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, qua các buổi làm việc, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành cử người đại diện tham dự không nắm được tình hình triển khai, hoạt động của dự án để báo cáo tại buổi làm việc.

Do đó, 3 buổi làm việc trên đều không đáp ứng được yêu cầu và không đạt được kết quả. Bên cạnh đó, đến thời điểm phát hành Giấy mời kể trên, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chưa cung cấp báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư, cam kết tiến độ thực hiện, chứng minh năng lực tài chính cho các sở, ban, ngành và UBND Thành phố Bảo Lộc.

Còn theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B tại phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc của Công ty TNHH Bất động sản Mãi Thành (nay là Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000553 (ngày 28/10/2009), tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2012; chứng nhận thay đổi lần thứ 2 vào ngày 1/9/2011, tiến độ thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2013 (đối với các hạng mục đầu tư trên phần diện tích bổ sung 13.913,7 m2), trong đó có quy mô xây dựng nhà thô, gồm xây dựng các dãy nhà liên kế phố, nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt thực.

Như vậy, tính đến thời điểm tháng 9/2021, thì dự án chậm tiến độ 8 năm 9 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp lần đầu.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để khẳng đinh việc chậm đưa đất vào sử dụng hay không thì phải tổ chức kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng đất; hiện trạng các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Đến thời điểm tháng 9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp tổng số 177 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành.

Sau đó, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị cho các hộ gia đình, cá nhân là 176 thửa đất, với tổng diện tích là 22.646,3 m3.

Trong khi đó, tại Văn bản số 1905 (ngày 15/9/2021), Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh, thì tổng số lô đất nền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B là 122 lô.

Cũng theo Sở Xây dựng tại Văn bản số 1905, căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000553 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thay đổi lần thứ hai ngày 1/9/2011, đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2015 tại Văn bản số 3151/UBND-ĐC ngày 1/9/2015, thì đến nay, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã thực hiện các hạng mục công việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, san lấp mặt bằng), bàn giao lại 15 % diện tích đất ở của dự án đã có hạ tầng theo quy định; nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng nhà thô (gồm dãy nhà liên kế phố, nhà liên kế có sân vườn, biệt thự), chưa đầu tư xây dựng các hạng mục gồm công viên cây xanh, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, đồng thời dự án đã hết tiến độ thực hiện theo thời hạn cho phép của UBND tỉnh.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư làm việc với Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chứng minh nguồn lực đầu tư các hạng mục còn lại và cam kết thời gian hoàn thiện các hạng mục chưa thực hiện để làm cơ sở xem xét giãn tiến độ.

Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành (số 58A, Nguyễn Thái Học, phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đình chỉ điều tra vụ vi phạm đất đai của nguyên Chủ tịch Thành phố Bảo Lộc
Hiện chưa rõ lý do cụ thể của việc đình chỉ điều tra liên quan đến vụ việc giao đất không qua đất giá tại Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư