Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 06 năm 2021, 04:41:43
Tag: fdi vào việt nam
  • Trực diện dòng vốn FDI
    Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa công bố báo cáo về kinh tế quý I/2019, trong đó ghi nhận lượng vốn FDI đăng ký đạt 3,82 tỷ USD, tăng 80,1%, vốn FDI bổ sung tăng 1,3 tỷ USD, bằng 72,5% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, trong ba tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký đạt 4,12 tỷ USD, cao hơn cùng kỳ năm 2018 (3,88 tỷ USD).
  • Thấy gì từ chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,2%?
    () Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2015 đã được Quốc hội quyết nghị là 6,2% - một mức cao so với các năm trước và hoàn toàn có thể đạt được. Có thể nhấn mạnh điều đó khi những kỳ vọng, thậm chí là sự tin tưởng vào sự phục hồi của nền kinh tế đã được khẳng định. 6,2% là tốc độ tăng trưởng cao nhất mà Việt Nam có thể đạt được trong cả kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.
  • Nhìn nhận khách quan vai trò của FDI
    Thêm một lần, tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới kinh tế Việt Nam lại nổi lên với nhiều tranh luận. Vấn đề càng nóng hơn nhất là khi kết quả nghiên cứu mới được công bố về tác động lan tỏa công nghệ từ khu vực FDI tới khu vực doanh nghiệp trong nước không mấy tích cực.