Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 21:37:33
Thanh tra việc chấp hành quy định đầu tư, đất đai tại Dự án Khu dân cư số 1, Đà Lạt
Nhiệt Băng - 16/02/2022 08:58
 
Dự án Khu dân cư số 1, phường 8, thành phố Đà Lạt đang được thanh tra về việc chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, Dự án Khu dân cư số 1, phường 8, Thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 227/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004.

Ngày 22/12/2014, UBND Thành phố Đà Lạt phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 1 tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND.

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Thông báo số 276/TB-UBND: “Không triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết do đã giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt thực hiện dự án”.

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư số 01, Phường 8, thành phố Đà Lạt, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022.

Sau đó, chủ đầu tư đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết trình Sở Xây dựng thẩm định. Tiếp đến, Sở Xây dựng có Văn bản số 1803/SXD-QHKT ngày 1/11/2018 về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 1, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/500, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 01, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng lại chưa xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Dự án Khu dân cư số 1, phường 8, thành phố Đà Lạt; đồng thời, ban hành văn bản số 8499/UBND-XD ngày 24/12/2018 về việc giao các sở, ngành kiểm tra, rà soát dự án đầu tư (về quy mô dự án, năng lực nhà đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư, sự thay đổi quy hoạch giữa phương án quy hoạch kèm theo hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đang trình thẩm định phê duyệt).

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng có Thông báo số 218/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư số 1 và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án về tiến độ đầu tư theo quy định.

Đến ngày 15/10/2021, UBND tỉnh có văn bản số 7388/UBND-TD về việc xử lý đơn của các hộ dân liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1, phường 8, Đà Lạt, trong đó có nội dung: “Trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt không triển khai hoặc không có khả năng triển khai, UBND tỉnh sẽ chấm dứt dự án của Công ty và tổ chức đầu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực để thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Hiện nay, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thanh tra quá trình chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai… đối với Dự án Khu dân cư số 1, phường 8, thành phố Đà Lạt, sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời đơn của các hộ dân theo quy định”.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Khu dân cư số 1 là một trong những công trình, dự án có sử dụng đất thực hiện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (năm 2016 - 2020). 

Đối với dự án này, trước đó, ngày 21/11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 7716, cho biết theo chấp thuận chủ trương đầu tư, trong năm 2017, Công ty Đất Việt phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục vào năm 2018, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập, trình phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân (giai đoạn 1), triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường kết nối giao thông với đường Nguyên Tử Lực, hồ Đa Thiện và các tuyến đường quanh hồ… trên diện tích 29,6 ha.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các nội dung công việc nêu trên, tiến độ dự án đã chậm so với yêu cầu.

Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: Lập công ty mới bằng vốn ảo để “bán” quyền sử dụng đất?
Thành lập một doanh nghiệp không có vốn, rồi chuyển nhượng, thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư