Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 16:18:16
Tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long
Anh Minh - 22/09/2018 08:53
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM).
TIN LIÊN QUAN
Dự án xây dựng cầu Vàm Cống do CIPM Cửu Long làm đại diện chủ đầu tư.
Dự án xây dựng cầu Vàm Cống do CIPM Cửu Long làm đại diện chủ đầu tư.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương tổ chức lại CIPM theo hướng sáp nhập CIPM vào Tổng công ty Đầutư phát triển đường cao tốc Việt Nam; đồng thời thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở tách một phần nhân sự và tài sản từ CIPM như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nói trên. Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giao thông vận tải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vào quy hoạch mạng lưới và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp tại các công văn nói trên để phê duyệt và thực hiện phương án tổ chức lại CIPM theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất hiện có, không làm ảnh hưởng gián đoạn đến quá trình quản lý, thực hiện các dự án, không để thất thoát tài sản, không phát sinh các tranh chấp liên quan đến phương án tổ chức lại CIPM.

Cần phải nói thêm rằng, CIMP Cửu Long được Bộ GTVT thành lập năm 2011 với mức vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thành lập năm 1994) là nòng cốt của công ty mẹ  và lấy 2 đơn vị bảo trì đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam là Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715 và Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ làm công ty thành viên. Ngoài 2 đơn vị thành viên nói trên, Cimp Cửu Long còn góp 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần BT20 – Cửu Long - doanh nghiệp dự án đại diện các nhà đầu tư quản lý thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn km0+000 ÷ km123+105,17 trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT.

Vào thời điểm thành lập, Cipm Cửu Long được Bộ GTVT kỳ vọng là đầu mối trong việc thu hút vốn đâu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc trọng yếu ở phía Nam. Đây có thể coi là “bản sao” của VEC, đơn vị đang khá thành công khi đã kêu gọi gần 90.000 tỷ đồng để xây dựng 415 km cao tốc.

Tuy nhiên, sau gần 7 năm hoạt đông, hoạt động của Cipm Cửu Long lại không được suôn sẻ như kỳ vọng khi để lỡ hầu hết các mục tiêu đề ra, trong đó vốn điều lệ chưa được cấp đủ (thực tế vốn điều lệ được cấp đến nay là 136,42 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng (đạt khoảng 9%); chưa tham gia đầu tư tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và chưa thực hiện được nhiệm vụ vay lại vốn vay thương mại.

Thông tin trong Báo cáo tài chính riêng sau soát xét năm 2017 của Cửu Long CIPM cho thấy, cập nhật tại 31/12/2017, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của tổng công ty này là hơn 147 tỷ, quỹ đầu tư phát triển (2 tỷ đồng), quỹ hỗ trợ phát triển (1,1 triệu đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (9 tỷ đồng).

Trong khi quy mô tổng tài sản lại đạt tới 32.195 tỷ đồng – tức là gấp khoảng 219 lần. Với giá trị nợ phải trả là 32.048 tỷ đồng, Cửu Long CIPM có lẽ là doanh nghiệp nhà nước có hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thuộc hạng cao nhất.

Không sống được bằng nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng công trình nên kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động và nguồn tài chính chủ yếu của Cipm Cửu Long là từ hoạt động quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án.

Tuy nhiên, việc 1 doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT như Cimp Cửu Long được giao chức năng quản lý dự án là “việt vị” so với quy định hiện hành.

Cụ thể, theo các quy định hiện hành (Luật xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư) thì nhiệm vụ quản lý dự án có nguồn từ Ngân sách Nhà nước chỉ được giao cho các Ban Quản lý dự án chuyên nghành hoặc các Ban Quản lý dự án khu vực do Chủ quản đầu tư thành lập. Do vậy, việc Bộ GTVT tiếp tục giao dự án cho Cipm Cửu Long quản lý trong thời gian tới là không thể thực hiện được.

“Do vậy, việc tái cơ cấu Cipm Cửu Long theo hướng sáp nhập vào VEC và thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trên cơ sở tách một phần của Cimp Cửu Long là phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật liên quan”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Tái cơ cấu CIMP Cửu Long: Bấp bênh, phức tạp hơn dự kiến
Việc tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (CIMP Cửu Long) nhiều khả năng phức tạp hơn dự kiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư