Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 06:47:10
Ứng 3.670 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn đối ứng một số dự án ODA
Như Chính - 22/10/2016 15:53
 
Số tiền được trích từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bổ sung vốn đối ứng năm 2016 cho Bộ Giao thông vận tải và 9 địa phương.
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Thủ tướng yêu cầu cập nhật nhu cầu bổ sung vốn đối ứng dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 3.670 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 cho Bộ Giao thông vận tải và 9 địa phương thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

9 địa phương gồm Yên Bái, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Yên, Đắk Lắk,Tiền Giang, Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục, mức vốn cho Bộ Giao thông vận tải, 9 địa phương và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hoàn trả số vốn đã được ứng trước nêu trên theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND 9 địa phương được bổ sung vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật nhu cầu bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA của Bộ Giao thông vận tải để xử lý vốn đối ứng đối với 2 dự án của Bộ Giao thông vận tải là Dự án “Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông” và Dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1”, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo quy định.

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi và nhóm 6 ngân hàng phát triển tiếp tục họp bàn để tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư