TPBank nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế về an toàn thẻ   TPBank nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế về an toàn thẻ
Như Loan | 17/01/2018 10:49
TPBank vừa được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu khắt khe và cập nhật nhất về bảo mật thẻ theo tiêu chuẩn quốc tế, bằng việc được cấp Chứng chỉ PCI DSS phiên bản 3.2 mới nhất. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất giúp khách hàng có thể an tâm khi sử dụng dịch dịch vụ thẻ của Nhà băng.
1 2 3 4 5 6