Chiến lược cung cấp 4G: Kẻ "vết dầu loang", kẻ "phủ cả nước" Chiến lược cung cấp 4G: Kẻ "vết dầu loang", kẻ "phủ cả nước"
Hữu Tuấn | 27/03/2017 08:59
Cuộc cạnh tranh 4G sẽ mở màn từ giữa tuần này với sự khai trương 4G của VinaPhone, sau đó là Viettel, MobiFone với 2 chiến lược khác hẳn nhau.
1 2 3 4 5 6 7