Siemens hỗ trợ Việt Nam "nhấn ga" trên con đường tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Siemens hỗ trợ Việt Nam "nhấn ga" trên con đường tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Thanh Tùng | 24/07/2017 08:02
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong nước, với sự hỗ trợ tích cực từ Công ty Siemens.
1 2 3 4 5 6 7