Trần Anh lỗ 5 tỷ đồng vì tin sáp nhập Thế Giới Di Động Trần Anh lỗ 5 tỷ đồng vì tin sáp nhập Thế Giới Di Động
Phương Đông | 20/10/2017 16:12
Ban lãnh đạo công ty cho rằng việc rò rỉ thông tin sáp nhập vào Thế Giới Di Động khiến doanh thu quý II sụt giảm.
1 2 3 4 5