Hotline: 0965 946 888
Cổ phần hóa HUD: Rối bời trước “giờ G” Cổ phần hóa HUD: Rối bời trước “giờ G”
Hà Quang | 22/10/2016 08:19
Quý IV/2016 được xác định là thời điểm cuối cùng để HUD hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ, nhưng thông tin về giá trị doanh nghiệp và nhà đầu tư chiến lược vẫn là phương án để ngỏ.
1 2 3 4 5