Hotline: 0965 946 888

Tăng cường sản xuất dầu từ các mỏ dầu sắp cạn kiệt bằng cách bơm CO2 Tăng cường sản xuất dầu từ các mỏ dầu sắp cạn kiệt bằng cách bơm CO2
Uyên Linh | 25/07/2016 20:11
CO2-EOR (Cất giữ CO2 kết hợp tăng khả năng thu hồi dầu) - Công nghệ mũi nhọn để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên có giới hạn
1 2 3 4 5