Lộ diện 33 nhóm hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2017 Lộ diện 33 nhóm hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2017
Thế Hải | 23/01/2018 08:06
Kết thúc năm 2017, Việt Nam có 33 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu vượt trên 1 tỷ USD, chiếm 88,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
1 2 3 4 5