Nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam tiếp nhận 270.000 tấn dầu thô qua đường ống dài 35 km Nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam tiếp nhận 270.000 tấn dầu thô qua đường ống dài 35 km
Sĩ Chức | 23/08/2017 14:06
Ngày 22/8, tàu Milenium, xuất phát từ cảng Mina Al Ahmadi (Kuwait), sau hành trình 18 ngày, chở theo 270.000 tấn dầu thô đã về đến điểm neo SPM cách Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn 35 km.
1 2 3 4 5