Bán tiếp phần vốn nhà nước tại Sabeco: Mở đường cho các đại gia vào cuộc Bán tiếp phần vốn nhà nước tại Sabeco: Mở đường cho các đại gia vào cuộc
Thanh Hương | 20/11/2017 10:59
Với quyết định bán tiếp phần vốn nhà nước tại Sabeco, Bộ Công thương đã mở đường cho các đại gia tham gia cuộc đua mới.
1 2 3 4 5