Ông Trần Bá Dương đặt mục tiêu gì cho Thaco trong năm 2018? Ông Trần Bá Dương đặt mục tiêu gì cho Thaco trong năm 2018?
Hoàng Anh | 21/02/2018 21:50
Ngày 21/2, trong lễ ra quân đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO đã đưa ra nhiều mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty trong năm mới.
1 2 3 4 5