Công bố sai thông tin: Cổ đông mất tiền tỷ, doanh nghiệp chỉ đính chính Công bố sai thông tin: Cổ đông mất tiền tỷ, doanh nghiệp chỉ đính chính
Khắc Lâm | 19/02/2017 14:28
Với nhà đầu tư, phản ứng nhanh nhạy với thông tin mà doanh nghiệp công bố là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, trong mỗi mùa công bố báo cáo tài chính, không ít trường hợp báo cáo có sai sót.
1 2 3 4 5