Hotline: 0965 946 888

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không có nghĩa là buông quản lý Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không có nghĩa là buông quản lý
Hà Chính | 26/06/2016 10:19
Nhiều ý kiến cho rằng cần có điều kiện kinh doanh để “siết chặt quản lý”. Nhưng trên thực tế, bỏ điều kiện kinh doanh không có nghĩa là buông quản lý bởi có rất nhiều cách thức quản lý khác.

1 2 3 4 5