Lê Duy Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam: Tin vào giấc mơ doanh nghiệp ngàn tỷ Lê Duy Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam: Tin vào giấc mơ doanh nghiệp ngàn tỷ
Huy Hào | 21/01/2017 08:02
Vì tin vào khả năng, vào cơ hội phát triển của các doanh nghiệp nội có tiềm lực, Lê Duy Anh, từ một chuyên gia bán hàng, quyết định chọn Xuân Hòa làm “bến đỗ” để hiện thực hóa giấc mơ doanh nghiệp ngàn tỷ.
1 2 3 4 5