Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Thế Hệ Mới: Cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm sẽ có kết quả Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Thế Hệ Mới: Cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm sẽ có kết quả
Thế Hải | 18/11/2017 10:14
Ấn tượng về Nguyễn Văn Tuân trong lần gặp đầu tiên tại hội nghị kết nối đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ với sản phẩm gạo hữu cơ canh tác trên vùng đất nuôi rươi đã thôi thúc tôi gặp lại chàng trai này. Và ấn tượng lại tiếp nối ấn tượng…
1 2 3 4 5