CEO Nguyễn Văn Mết, Chủ tịch, Tổng giám đốc Met Foods: Tôi muốn bảo vệ sức khỏe người Việt CEO Nguyễn Văn Mết, Chủ tịch, Tổng giám đốc Met Foods: Tôi muốn bảo vệ sức khỏe người Việt
Gia Huy - Ninh Cơ | 24/04/2018 08:04
Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới trong năm 2018, ông Nguyễn Văn Mết, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Phân phối Thực phẩm Met (Met Foods) tự tin mình sẽ thành công với chính sách phát triển thị trường bằng hình thức “vết dầu loang”.
1 2 3 4 5