AmCham Hà Nội bổ nhiệm tân chủ tịch AmCham Hà Nội bổ nhiệm tân chủ tịch
Hà Nguyễn | 19/01/2018 14:24
Ông Michael Kelly sẽ thay thế bà Natasha Ansell của Citibank Việt Nam trở thành Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hà Nội).
1 2 3 4 5 6