CEO Ford Mark Field: 3 điều cần trả lời trước khi bắt tay làm dự án mới CEO Ford Mark Field: 3 điều cần trả lời trước khi bắt tay làm dự án mới
Vân Thảo | 20/02/2017 20:48
Chủ tịch, CEO Ford - ông Mark Fields tiết lộ 3 câu hỏi quan trọng mà hãng ô tô 113 tuổi này luôn đặt ra cho những dự án mới. Điều đặc biệt ở chỗ, những câu này hỏi đề cập đến những vấn đề hết sức cơ bản nhưng lại không dễ trả lời đối với nhiều người.
1 2 3 4 5 6 7 8 9