Phó Chánh thanh tra: Ngân hàng tái cơ cấu, quyền lợi người gửi tiền sẽ được đảm bảo Phó Chánh thanh tra: Ngân hàng tái cơ cấu, quyền lợi người gửi tiền sẽ được đảm bảo
P.V | 18/01/2017 15:33
Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ( Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết về những đối tượng sẽ tập trung tái cơ cấu năm 2017.
1 2 3 4 5 6