Giá vàng tuần tới: Khả năng tăng cao, hướng mốc 1.300 USD/oz Giá vàng tuần tới: Khả năng tăng cao, hướng mốc 1.300 USD/oz
Nguyễn Quỳnh | 26/02/2017 16:20
Đa số các nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng khi tin rằng Fed duy trì mức lãi suất và hoài nghi với các chính sách mới của Tổng thống Mỹ.
1 2 3 4 5 6 7 8