370.000 tấn thịt bò Pháp được nhập khẩu về Việt Nam 370.000 tấn thịt bò Pháp được nhập khẩu về Việt Nam
Thế Hải | 06/12/2016 15:42
Khoảng 370.000 tấn, bao gồm thịt bò đông lạnh và nội tạng bò Pháp đã được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2016.
1 2 3 4 5