Vietnam ETE & Enertec Expo 2017: Thúc đẩy phát triển công nghệ năng lượng xanh Vietnam ETE & Enertec Expo 2017: Thúc đẩy phát triển công nghệ năng lượng xanh
Thanh Huyền | 19/07/2017 12:16
Hôm nay (19/7), Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về Công nghệ & Thiết bị điện (Vietnam ETE 2017) và Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 7 Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng & Năng lượng xanh (Enertec Expo 2017) sẽ chính thức khai mạc, đem tới nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng.
1 2 3 4 5