Hà Nội: Đã có 586 điểm được cấp biển "Cửa hàng trái cây an toàn" Hà Nội: Đã có 586 điểm được cấp biển "Cửa hàng trái cây an toàn"
Thanh Nga | 22/06/2018 10:19
Theo Sở Công thương TP. Hà Nội, tổng số cửa hàng được cấp biển nhận diện "Cửa hàng trái cây an toàn" trên địa bàn 12 quận nội thành Hà Nội đến nay là 586/867 cửa hàng.
1 2 3 4 5