2 tháng đầu năm có 2,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm có 2,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam
Hồ Hạ | 26/02/2017 11:18
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.199.421 lượt, tăng 19,1% so với tháng 1/2017 và tăng 42,2% so với tháng 2/2016.
1 2 3 4 5 6 7 8