Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt Top 100 báo cáo tích hợp thế giới
Chí Tín - 16/07/2016 16:30
 
Theo thông tin từ Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional-LACP), Tập đòan Bảo Việt là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam lọt vào danh trong Top 100 Doanh nghiệp có báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới (Top 100 Integrated Report Worldwide) và Top 11 Báo cáo Tích hợp tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Bảo Việt là tập đoàn tài chính hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ...
Bảo Việt là tập đoàn tài chính hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ...

Đại diện Bảo Việt cho biết, để thực hiện Báo cáo tích hợp, Bảo Việt đã nghiên cứu khung báo cáo trên cơ sở tham khảo các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công ty này cũng tham chiếu các quy định việc lập Báo cáo thường niên tại Thông tư 155/2015/TT-BTC để có sự điều chỉnh nội dung cho phù hợp với các quy định lập báo cáo thường niên tại Việt Nam.

Theo đó, Báo cáo cung cấp cho người đọc thông tin về các yếu tố tạo ra giá trị, thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp trong ngắn hạn và triển vọng về tương lai doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đảm bảo tính trọng yếu khi thông qua việc tiếp xúc với các bên liên quan (nhà đầu tư, khách hàng, chính phủ, người lao động, cộng đồng…)

Bảo Việt xác định được vấn đề mà các bên quan tâm và sắp xếp tính trọng yếu theo mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy, Báo cáo tích hợp 2015 đã cho thấy sự gắn kết và xâu chuỗi của các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, các nội dung về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội đã được Bảo Việt tích hợp trong chiến lược phát triển.

Trên thị trường tài chính, thông tin là nền tảng của quyết định đầu tư. Trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn có thể giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp trong ngắn hạn và giao dịch thị trường trở nên sôi động.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đều mong muốn duy trì một cơ cấu cổ đông với tỷ trọng nắm giữ chủ yếu là các nhà đầu tư dài hạn, đó là các nhà đầu tư quan tâm đến giá trị mà doanh nghiệp tạo ra trong dài hạn hơn là biến động động chênh lệch giá cổ phiếu trên thị trường hàng tuần, hàng tháng.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, họ sẽ không chỉ quan tâm đến thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại mà còn là triển vọng về tương lai doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn hơn.

Báo cáo tích hợp đang ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng khi tạo ra một xu thế mới trên thế giới khi cung cấp cho nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan cái nhìn toàn diện và thực chất hơn về giá trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Theo đó, Báo cáo tích hợp thúc đẩy các doanh nghiệp phải hoạch định một cách toàn diện về chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, triển vọng tạo ra giá trị trong ngắn, trung, dài hạn của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan. 

Bảo Việt tạm ứng bồi thường nạn nhân tàu Thảo Vân
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho tàu du lịch Thảo Vân mang số hiệu DNa - 0016 bị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư