Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Chứng khoán VIX tiếp tục muốn mua lại thêm 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Duy Bắc - 12/09/2022 16:06
 
Sau khi mua lại lô 300 tỷ đồng, CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX - sàn HoSE) tiếp tục muốn mua lại lô trái phiếu 200 tỷ đồng.

Chứng Khoán VIX vừa thông qua phương án mua lại lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng với mã trái phiếu là VIXH2124002 phát hành ngày 4/10/2021 và dự kiến mua lại ngày 4/10/2022.

Được biết, đây là lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành với lãi suất cố định 8%/năm. Như vậy, nếu mua lại thành công, Công ty sẽ mua lại trước hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 10/6, Công ty vừa mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Được biết, đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 5/4/2021 và đáo hạn ngày 5/4/2024. Như vậy, sau hơn 1 năm phát hành, Công ty đã mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Chứng khoán VIX, ông Nguyễn Tuấn Dũng, thành viên HĐQT của Chứng khoán VIX khẳng định không có vấn đề gì liên quan đến câu chuyện các doanh nghiệp ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn sau những động thái chấn chỉnh của cơ quan Nhà nước đối với phát hành, cung cấp dịch vụ và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thời gian gần đây.

Ông Dũng nhấn mạnh: “Đơn vị mua lại lượng trái phiếu phát hành ngày 5/4/2021, theo điều khoản được phép mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành. Tại thời điểm phát hành, thị trường giao dịch tốt, nên Chứng khoán VIX cần bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh khi chưa thực hiện tăng vốn.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất hai đợt tăng vốn qua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp đã tăng cường được năng lực tài chính, nên việc dùng vốn vay là không cần thiết nữa. Do đó, Chứng khoán VIX đã thực hiện mua lại số trái phiếu này”.

Quý II/2022, lợi nhuận giảm 45,9%, về 58,4 tỷ đồng

Trong quý II/2022, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 321,68 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 58,4 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý II, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 237,2 tỷ đồng, chiếm 73,7% tổng doanh thu; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 37,1 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng doanh thu; doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 31,79 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng doanh thu và các nguồn doanh thu khác.

Như vậy, doanh thu của Chứng khoán VIX chủ yếu được đóng góp từ hoạt động tự doanh, hoạt động môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Trong kỳ, tổng chi phí tăng 14,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 29,38 tỷ đồng lên 235,78 tỷ đồng. Trong cơ cấu chi phí trong kỳ, biến động lớn nhất là lỗ các tài sản tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đã tăng 13,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 24,07 tỷ đồng lên 204,37 tỷ đồng; chênh lệch giảm giá đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ đã tăng 37,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 34,35 tỷ đồng lên 126,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 767,89 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 326,47 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Chứng khoán VIX đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế giảm 10,8% so với thực hiện trong năm 2021 về 656 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Chứng khoán VIX hoàn thành 49,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 192,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 268,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương nhẹ 0,45 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.468,9 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Được biết, năm 2020, Chứng khoán VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 96,1 tỷ đồng và năm 2021, Chứng khoán VIX tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 1.823,1 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX tăng đầu tư 2.636,5 tỷ đồng vào cổ phiếu và trái phiếu chưa niêm yết

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 80,3% so với đầu năm lên 8.527,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là 4.380,7 tỷ đồng các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chiếm 51,4% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.357,4 tỷ đồng, chiếm 39,4% tổng tài sản; các khoản cho vay đạt 694,7 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong 6 tháng đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền tăng thêm 3.277 tỷ đồng, lên 3.357,4 tỷ đồng; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng 2.780,2 tỷ đồng. lên 4.380,7 tỷ đồng; các khoản cho vay giảm 2.295,5 tỷ đồng, về chỉ còn 694,7 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX thuyết minh trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết, tức tăng 208,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.832,7 tỷ đồng lên 2.712,4 tỷ đồng; tăng thêm 803,8 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, tương ứng tăng lên 819,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã đầu tư thêm 2.636,5 tỷ đồng vào cổ phiếu và trái phiếu chưa niêm yết, chiếm 30,9% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư của chủ sở hữu đã tăng 150% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.118,95 tỷ đồng lên 6.864,9 tỷ đồng và chiếm 80,5% tổng nguồn vốn.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đẩy mạnh huy động vốn từ cổ đông, số tiền này gia tăng lượng tiền mặt trong kỳ và đặc biệt, Công ty đã sử dụng đầu tư thêm vào cổ phiếu và trái phiếu chưa niêm yết lên tới 2.636,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Chứng khoán VIX nói gì về việc mua lại lô trái phiếu 300 tỷ đồng
Lãnh đạo CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX - sàn HoSE) lý giải nguyên nhân mua lại lô 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong Đại hội cổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư