Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:15:20
Dược phẩm Pharbaco: Lợi nhuận 6 tháng gấp 2,7 lần mục tiêu cả năm
T.L - 19/07/2021 08:45
 
Dù doanh thu chỉ đạt 47% mục tiêu cả năm nhưng lợi nhuận Pharbaco - doanh nghiệp dược có giá trị vốn điều lệ cao thứ hai thị trường - đã gấp 2,7 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.
f
Lợi nhuận Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco tăng mạnh 6 tháng đầu năm

CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UpCOM: PBC) vừa công bố BCTC quý 2/2021. Trong quý 2/2021, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Pharbaco đạt 256 tỷ đông, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ dạt 53,5 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng mạnh 148% đạt 5,7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng lên tới 10 tỷ đồng, tăng 138% (trong đó lãi vay tăng 131% lên 8,1 tỷ đồng). Trong kỳ, chi phí bán hàng của công ty giảm nhẹ trong chi phí doanh nghiệp tăng 7,7%.

Doanh thu tăng mạnh, giá vốn tăng chậm hơn khiến lãi suất từ hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 2 đạt 19,5 tỷ đồng, tăng 259%. Trừ khoản lỗ từ lĩnh vực khác 249 tỷ đồng, công ty vẫn lãi trước thuế 19,3 tỷ đồng, tăng 257% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 476 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 33,6 tỷ đồng, tăng 281% so vơi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,6 tỷ đồng, tăng 291% so với cùng kỳ.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Pharbaco thông qua chỉ tiêu năm 2021 là doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, tăng lần lượt 134% và 149% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Pharbaco mới đạt hơn 47% doanh thu nhưng lợi nhuận đã gấp gần 2,7 lần mục tiêu đề ra của cả năm.

Tháng 9/2020, Pharbaco đã chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư: CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê; CTCP Appollo; CTCP Sài Gòn Pharma (mua hơn 10,88 triệu cổ phiếu). Sau thương vụ phát hành riêng lẻ này, Pharbaco nâng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp có vốn cao thứ hai ngành dược, chỉ sau CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG).

 Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Pharbaco đạt gần 2.426 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 1.005 tỷ đồng tăng 2,8% so với đầu kỳ. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty đến hết quý 2/201 là gần 329 tỷ đồng. Năm nay, công ty không đặt kế hoạch chia cổ tức.

Cuộc đua “tam mã” trên thị trường dược phẩm
Việc Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động mở rộng chuỗi nhà thuốc An Khang làm tăng sức nóng trong cuộc đua bán lẻ dược phẩm, tạo cuộc đua tay ba...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư