Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Lâm Đồng: Lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa không đúng quy định
Nhiệt Băng - 30/09/2022 08:16
 
Sự việc này xảy ra ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang được Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chấn chỉnh.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với một số đơn vị thu công công trình hoàn thiện hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Hà.

Qua kiểm tra, các cơ quan kể trên nhận thấy có tình trạng đơn vị thi công đã thực hiện quy trình lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa không đúng quy định tại Điều 11, Thông tư số 25/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, đơn vị thi công đã lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất tại nơi làm việc, sau khi đã thực hiện xong việc đo vẽ chi tiết thửa đất là không đúng quy định.

Trước sự việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị các đơn vị thi công các gói thầu đo đạc, lập bản đồ thực hiện nghiêm việc lập, ký xác nhận và công khai bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo Thông tư số 25 (ngày 28/4/2014) và Thông tư số 33 (ngày 29/9/2017) của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sản phẩm kể trên; thực hiện việc xác định ranh giới, đo đạc, lập lại bản đồ địa chính đối với những nơi đã thực hiện việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trước khi đo vẽ chi tiết hoặc chưa được lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị thi công thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tập hợp toàn bộ sản pẩm của công đoạn đo đạc, lập bản đồ, đặc biệt là bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra lại trước khi nghiệm thu sản phẩm công đoạn đa đạc, lập bản đồ.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lập kế hoạch, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm công đoạn đo đạc, lập bản đồ của tất cả các gói thầu thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, đặc biệt là kiểm tra việc lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đối với địa bàn TP. Bảo Lộc, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện giám sát chặt chẽ từng công đoạn thi công, đặc biệt là việc lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đối với địa bàn huyện Lạc Dương, đơn vị tư vấn giám sát kết hợp kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sản phẩm trong quá trình giám sát và kết hợp kiểm tra trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu công đoạn kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công ty Ngọc Quỳnh Lâm Đồng bị từ chối cấp phép dự án khai thác cát lòng sông
Các hồ sơ doanh nghiệp đề nghị cấp phép dự án khai thác cát lòng hồ thủy điện, thủy lợi ở Lâm Đồng phải tạm dừng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư