Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 06:27:44
Phạt truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hải Dương
Duy Bắc - 17/09/2022 07:55
 
Cục Thuế tỉnh Hải Dương Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với một doanh nghiệp niêm yết trên HoSE.

Doanh nghiệp này có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp năm 2020 và năm 2021.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó, phạt hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp theo Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP với số tiền 123,13 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục, truy thu thuế TNDN là 615,66 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế TNDN 67,47 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt, truy thu thuế lên tới 806,26 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 8.602,54 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 189,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý biên  lợi nhuận gộp giảm từ 10,9% về còn 8,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 3,3% về chỉ còn 2,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 134,39 tỷ đồng lên 737,51 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 13%, tương ứng tăng thêm 12,66 tỷ đồng lên 110,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 36,9%, tương ứng tăng thêm 105,83 tỷ đồng lên 392,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,7%, tương ứng tăng thêm 24,95 tỷ đồng lên 114,89 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Nhựa An Phát Xanh đặt kế hoạch doanh thu 14.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 659 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 237,42 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 36% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 9,2% so với đầu năm lên 10.927,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.213,6 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.994 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.910,4 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.481,8 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.328 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Nhựa An Phát Xanh tăng  5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 191,1 tỷ đồng lên 3.550,3 tỷ đồng và chiếm 32,5% tổng nguồn vốn.

Ở một diễn biến khác, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã APH – sàn HOSE) vừa mua 40,8 triệu cổ phiếu AAA để nâng sở hữu từ 48,7% lên 52,26% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 27/6 đến 9/7 thông qua hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Trước đó, Nhựa An Phát Xanh vừa đấu giá thành công hơn 55,8 triệu cổ phiếu (chiếm 56% tổng lượng đăng ký chào bán) trên sàn HOSE với giá bình quân 12.000 đồng/cổ phiếu để thu về hơn 670 tỷ đồng. Trong đó, 33 nhà đầu tư cá nhân và 2 tổ chức đã đăng ký với tổng khối lượng là 55,84 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để tái cấu trúc nợ vay và bổ sung vốn lưu động để phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu AAA giảm 250 đồng về 11.000 đồng/cổ phiếu.

Nhựa An Phát Xanh đấu giá 100 triệu cổ phiếu trên HoSE để bổ sung vốn lưu động
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo thực hiện đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA – sàn HoSE).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư