Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 07:25:52
Sửa đổi Nghị định quản trị công ty: Buộc HĐQT dự họp, công bố thu nhập thành viên
Thanh Thủy - 24/06/2020 14:58
 
Nghị định 71 có hiệu lực gần 3 năm với hàng loạt quy định về quản trị công ty, bắt buộc có và khuyến khích cũng có. Bộ Tài chính đang trình dự thảo sửa đổi Nghị định này.

Ngày 24/6, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định dự kiến có hiệu lực trong năm 2021 tới.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị định đã bổ sung yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có). Trường hợp công ty tổ chức họp nhưng lại thường xuyên thiếu vắng nhân sự HĐQT quan trọng thực tế cũng đã xuất hiện.

Như tại Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã ITA), Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến đã không xuất hiện suốt 8 kỳ họp thường niên với lý do như bận công tác nước ngoài, bận học, đi chữa bệnh hoặc không thu xếp được công việc... Phải tới năm nay, khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 buộc nhiều doanh nghiệp phải tổ chức họp trực tuyến, bà Yến tái xuất và gặp lại cổ đông theo cách đặc biệt.

Thực tế, Nghị định 71 và Luật doanh nghiệp cũng đã khuyến khích hình thức họp trực tuyến, yêu cầu công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất.

Tuy nhiên, không kể việc mở thêm các đầu cầu họp, hình thức trực tuyến mới được một số doanh nghiệp niêm yết áp dụng khi hoàn cảnh bắt buộc như năm nay. Sacombank và dự kiến tới đây là Vinamilk, SSI tiên phong thực hiện dù quan điểm của nhiều cổ đông lớn tuổi vẫn ưu tiên hình thức gặp mặt trực tiếp.

Một nội dung được quy định mở rộng hơn trong lần sửa đổi này là việc công bố thông tin về thu nhập. Bên cạnh tiền lương Giám đốc (Tổng giám đốc) như đã yêu cầu ở Nghị định cũ, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty, đồng thời, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Kể từ khi Nghị định 71 được ban hành cách đây 3 năm, các quy định trở thành kim chỉ nam trong hoạt động quản trị công ty để tránh các xung đột lợi ích; hướng đến quyền được đối xử bình đẳng, quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật của các cổ đông nhỏ lẻ.

Khá hi hữu khi trong mùa đại hội năm nay, một doanh nghiệp đã dự kiến hạn chế số lượng cổ đông đến tham dự để tránh tụ tập quá đông trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp bằng việc chỉ gửi thư mời họp đến các cổ đông sở hữu lượng cổ phần nhất định. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã rút lại thông báo trên sau đó. Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty không chỉ để doanh nghiệp tránh bị xử phạt hành chính theo chế tài.

Thực tế, việc xung đột lợi ích đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp lớn và uy tín trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động. Tuân thủ các quy định để tránh xung đột lợi ích từ đầu hay chấp nhận một chuẩn mực quản trị cao hơn là con đường không dễ dàng nhưng lại giúp có được niềm tin của các nhà đầu tư. Đây cũng là cơ sở để việc huy động vốn cổ phiếu hay trái phiếu thuận lợi hơn.

Bộ Tài chính vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến về hai dự thảo này.

“Đại chiến” ở Vungtau Ship: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự “tố” sai phạm
Cổ đông làm đơn đề nghị công an điều tra doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) ký văn bản báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư