Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2020, 13:13:34
Thị trường tiêu thụ khó khăn, Lộc Trời báo lãi giảm 54%
Phương Anh - 01/08/2020 10:11
 
Do ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường, lãi ròng 6 tháng đầu năm Tập đoàn Lộc Trời giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 113 tỷ đồng.
.
Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận lãi sau thuế đạt 152,7 tỷ đồng trong quý II/2020, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM:: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với hàng loạt các chỉ số kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, doanh thu thuần giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.467 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng giảm 51% nên lợi nhuận gộp giảm 37% xuống 399 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm 20,5 tỷ đồng xuống còn gần 52 tỷ đồng trong đó riêng chi phí lãi vay giảm được xấp xỉ 30 tỷ đồng so với quý II/2019.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 72 tỷ đồng, xuống còn 152 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 37 tỷ đồng, xuống còn 63 tỷ đồng. Việc tiết giảm tối đa chi phí giúp Tập đoàn Lộc Trời vẫn ghi nhận lãi sau thuế đạt 152,7 tỷ đồng trong quý II, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lộc Trời cho biết, do ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường khiến doanh thu sụt giảm nên lợi nhuận sau thuế của công ty trong qúy II cũng giảm theo. Mặc dù doanh thu có mức giảm 47,8% so với cùng kỳ nhưng do có sự tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế của qúy II chỉ giảm ở mức 20,48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu Lộc Trời đạt gần 2.200 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng giảm lần lượt 51% và 54% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 7.352 tỷ đồng doanh thu và 360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm doanh nghiệp chỉ thực hiện được 30% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo, trong cơ cấu doanh thu 6 tháng thì doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần 60% tỷ trọng đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mặt hàng lương thực - gạo chiếm 19% tỷ trọng cũng ghi nhận mức giảm lên tới 60% xuống 436 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của LTG giảm 12% so với đầu năm, do các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu là phải thu khách hàng lớn giảm 62%, còn hơn 796 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty cũng giảm 19% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 56%, còn hơn 661 tỷ đồng, và người mua trả tiền trước giảm 48%, còn hơn 21 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, tính đến quý II/2020 Lộc Trời tăng 310 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 2.803 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị tồn kho . Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.082 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 31/07/2020, giá cổ phiếu LTG dừng ở mức 17,700 đồng/cp, giảm gần 9% so với đầu năm 2020.

Lộc Trời đặt kế hoạch doanh thu “đi ngang” cho năm 2020
Năm 2020, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) đặt kế hoạch doanh thu thuần chỉ tăng 0,9% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận sau thuế lại được kỳ vọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư