Chủ tịch Quảng Ninh kiểm tra tiến độ dự án 5.000 tỷ đồng của Tập đoàn CEO tại Vân Đồn Chủ tịch Quảng Ninh kiểm tra tiến độ dự án 5.000 tỷ đồng của Tập đoàn CEO tại Vân Đồn
Thu Lê | 20/04/2018 08:25
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án 5.000 tỷ đồng của Tập Tập đoàn CEO tại Vân Đồn.

1 2 3 4 5 6 7 8