Viettel nhận giấy phép viễn thông với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD vào Myanmar Viettel nhận giấy phép viễn thông với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD vào Myanmar
Ngọc Tuyên | 16/01/2017 16:02
Giấy phép có thời hạn 15 năm, tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD vừa được cấp cho liên doanh giữa Viettel Global và 2 đối tác.
1 2 3 4 5 6 7 8