Đô thị miền Trung phải là mặt tiền mới của Việt Nam Đô thị miền Trung phải là mặt tiền mới của Việt Nam
| 26/09/2017 07:59
TS. Trần Du Lịch, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung cho rằng, định hướng phát triển đô thị miền Trung trở thành mặt tiền mới của Việt Nam sẽ thúc đẩy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng du lịch, tạo tiền đề thúc đẩy sự kết nối giữa các địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8